Air Serbia

Nepravilnosti sa prtljagom

Svakog dana bezbedno prevozimo na hiljade kofera do njihovog odredišta.

Kako biste izbegli moguće neprijatnosti ili gubitak prtljaga, savetujemo vam da nabavite putno osiguranje pre polaska na put.

U slučaju nepravilnosti sa vašim prtljagom, molimo vas da ih prijavite lokalnoj službi za "Usluge sa prtljagom" ili "Izgubljeni i nađeni prtljag" odmah po sletanju, pre nego što napustite aerodrom.

Predmeti koje ne bi trebalo da nositite u predatom prtljagu

Određene predmete ne bi trebalo da pakujete u predati prtljag, uključujući:

Navedene predmete* nosite u ručnom prtljagu koji ćete držati uz sebe.
*Ukoliko ipak odlučite da ovakve predmete nosite u predatom prtljagu, činite to na sopstvenu odgovornost. U tom slučaju savetujemo da obavezno izvadite putno osiguranje pre polaska.

Privezak za prtljag koji se izdaje uz ograničenu odgovornost

Prilikom prijema lomljivih, nepravilno upakovanih predmeta i kvarljive robe izdaćemo privezak za prtljag uz ograničenu odgovornost. Na isti način se prihvata i prtljag koji je već oštećen. Privezak za prtljag uz ograničenu odgovornost oslobađa aviokompaniju odgovornosti u vezi sa već postojećom štetom ili predmetima koji nisu podesni za prevoz.

Izgubljeni ručni prtljag

Ne snosimo odgovornost za izgubljeni ručni prtljag. Ukoliko izgubite svoj ručni prtljag, molimo vas da to prijavite pre nego što napustite aerodrom kako bismo mogli da vam pomognemo u traženju.

Obaveštenje o ograničenoj odgovornosti

Pridržavamo se Montrealske konvencije o unificiranju određenih pravila međunarodnog vazdušnog prevoza koja utvrđuje ograničenu materijalnu odgovornost prevoznika u slučaju kašnjenja, oštećenja, uništenja ili gubitka predatog prtljaga kao što je navedeno u Opštim uslovima prevoza i Uslovima prevoza za SAD/ Kanadu.