Air Serbia

Propisi za ulazak u druge zemlje

Dok se pripremate za putovanje, proverite na vreme da li posedujete dokumente bez kojih put ne može biti realizovan.

Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju. Propise o pasošu, vizama i zdravstvenim uverenjima širom sveta možete da proverite na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com.

Savetujemo vam da se upoznate sa propisima i uslovima za ulazak u zemlju u koju putujete na zvaničnim internet stranicama njihovih državnih organa ili na internet stranicama diplomatskih i konzularnih predstavništava vaše zemlje. Dužni ste da pribavite neopohodna putna dokumenta i vize za sebe i svoju decu i da se pridržavate svih propisa zemalja u koje putujete, iz kojih polazite ili kroz koje prolazite.

Pasoš

Vaš pasoš ili druga odgovarajuća putna isprava treba da važi tokom celokupnog trajanja putovanja.

Deca i novorođenčad moraju imati sopstveni pasoš ili drugu putnu ispravu. Pojedine zemlje predviđaju posebne uslove za ulazak i izlazak za nepraćenu decu ili onu koju prati samo jedan roditelj ili neko drugo lice.

Vlasti pojedinih zemalja zahtevaju da pasoš bude validan i određeni period nakon završetka putovanja, uglavnom između tri i šest meseci.

Za više detalja molimo vas da kontaktirate ambasadu zemlje u koju putujete ili posetite IATA Travel Centre sajt: www.iatatravelcentre.com.

Ер Србија не сноси одговорност за последице које могу настати услед непоседовања неопходних путних исправа или непоштовања важећих прописа и упутстава.

Viza

U zavisnosti od vašeg državljanstva i svrhe putovanja možda će vam biti neophodna viza ili druga dozvola za ulazak ili tranzit kroz određenu zemlju.

Saznajte više detalja u vezi sa viznom režimom širom sveta na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com.
Ukoliko je za vaše putovanje neophodna viza, zahtev za istu možete podneti ambasadi zemlje u koju putujete. Savetujemo da posetite njihovu zvaničnu internet stranicu kako biste dobili ažurne informacije o vizama.

Ako ste državljanin Srbije i putujete u inostranstvo, proverite визне режиме широм света i saznajte da li vam je potrebna viza za zemlju koju želite da posetite ili za zemlju tranzita.

Ako želite da posetite Srbiju ili je Srbija zemlja tranzita u vašem putovanju, proverite визни режим за улазак у Србију i saznajte da li vam je potrebna viza.

Ukoliko vam je izdata viza, ona mora važiti tokom celokupnog perioda vašeg boravka. Različite zemlje imaju različite imigracione i carinske propise za životinje i kulturna dobra.

Podaci o putniku pre puta

Imigracione vlasti širom sveta mogu tražiti od nas određene podatke o putniku pre putovanja (Adavance Passanger Information - API ili APIS). Zbog toga je moguće da ćemo evidentirati neke ili sve ove podatke iz pasoša:

  • puno ime i prezime (kao u pasošu),
  • datum rođenja,
  • pol,
  • državljanstvo,
  • broj pasoša,
  • datum isteka važnosti pasoša,
  • država u kojoj je pasoš izdat,
  • država stalnog boravka.