Air Serbia

Načini plaćanja na airserbia.com

Vašu kartu za let možete lako rezervisati i platiti na bezbedan način na našem veb sajtu. Odaberite metodu plaćanja koja vam najviše odgovara, a mi ćemo se postarati za to da svi vaši podaci budu bezbedni i zaštićeni.

Usluga "Rezerviši sada, plati kasnije" omogućava putnicima da na određeni vremenski period, od 12 ili 24 sata, u zavisnosti od datuma putovanja i vrste tarife, odabranu tarifu na www.airserbia.com sačuvaju uz naknadu pre konačne odluke o kupovini karte. Uslovi korišćenja usluge "Rezerviši sada, plati kasnije" navedeni su ovde.

Smatra se da je svaki putnik koji kupuje uslugu "Rezerviši sada, plati kasnije" pročitao, razumeo i prihvatio Uslove.

Raspoloživost

Usluga "Rezerviši sada, plati kasnije" je predmet raspoloživosti. Dostupna je samo za rezervacije koje se vrše putem www.airserbia.com, na direktnim i operativnim letovima kompanije Er Srbija. Ukoliko putovanje sadrži više destinacija i/ili nekog drugog prevozioca, usluga neće biti dostupna.

Predmet ove usluge su putovanja koja sadrže samo redovne ili samo promotivne tarife. Ukoliko rezervacija sadrži kombinaciju promotivne i redovne tarife, usluga neće biti dostupna. Tarife, kao i usluga su predmet raspoloživosti.

Redovne tarife se mogu sačuvati do 24 sata ukoliko od trenutka rezervacije do leta ima više od 7 dana. Ova usluga se primenjuje na redovne tarife u ekonomskoj klasi sa oznakama: T, E, U, V, L, Q, M, K, i u biznis klasi sa oznakama: W, D.

Promotivne tarife se mogu sačuvati do 12 sati ukoliko od trenutka rezervacije do leta ima više od 2 dana. Ova usluga se primenjuje na promotivne tarife u ekonomskoj klasi sa oznakama: P, R, O, Z.

Kupovina usluge

Ukoliko je usluga "Rezerviši sada, plati kasnije" dostupna, ista će biti prikazana za odabir tokom procesa rezervacije u delu koji se odnosi na plaćanje. Dok se usluga ne odabere, prikazuje se ukupna cena karte (karata) za koju je potrebno izvršiti plaćanje. Ako se odabere usluga, inicijalni iznos se menja i prikazuje se samo naknada koju je potrebno doplatiti kako bi se rezervacija sačuvala za određeni vremenski period. Time će biti sačuvana rezervacija, ali neće biti izdata elektronska karta (karte), kao ni sačuvane dodatne usluge koje su prethodno odabrane (npr. sedište, obrok, prioritetne usluge ili slično). Plaćanje se može izvršiti samo validnom karticom.

Po izvršenom plaćanju usluge "Rezerviši sada, plati kasnije", na mejl adresu koja je navedena u rezervaciji biće prosleđena rezervacija vašeg putovanja i potvrda o plaćenoj usluzi u vidu elektronskog dokumenta (EMD). U slučaju da plaćanje usluge nije uspešno obavljeno, dokument će izostati i rezervacija neće biti sačuvana. Za eventualnu asistenciju možete pozvati Kontakt centar Er Srbije.

Usluga se plaća po putniku. Deca od 0 do 2 godine (infanti) izuzeta su od plaćanja ove usluge. Imena i prezimena svih putnika u rezervaciji moraju biti validna i u skladu sa putnim ispravama koje se koriste za dato putovanje. Unošenje fiktivnih imena i prezimena radi zadržavanja rezervacije nije dozvoljeno. Er Srbija ne snosi odgovornost ukoliko su uneta pogrešna imena i/ili prezimena tokom rezervacije i po tom osnovu izdate karte.

Karta nije prenosiva na drugo lice. Izmena imena i prezimena putnika na već kupljenoj karti nije dozvoljena, već može biti samo predmet refundacije u skladu sa uslovima tarife.

Rezervacija dodatnih usluga nije moguća. Ukoliko ste odabrali neku od dodatnih usluga prilikom rezervacije (sedište, obrok, prioritetnu uslugu ili slično, a potom odlučili da zadržite rezervaciju plaćanjem usluge "Rezerviši sada, plati kasnije", dodatne usluge neće biti sačuvane i potrebno ih je ponovo dodati u procesu kada se pristupi konačnoj kupovini karte kroz opciju "Moja Rezervacija".

Reklamacije i refundacija

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja usluge "Rezerviši sada, plati kasnije" u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Uslovi refundacije i reklamacija koji se odnose na uslugu "Rezerviši sada, plati kasnije" nezavisni su od uslova refundacije karata.

Usluga ne podleže refundaciji nakon kupovine. U slučaju da putnik nakon kupljene usluge odustane od konačne kupovine karte ili predviđeni vremenski period za realizaciju kupovine karte istekne, usluga se ne refundira.

Iznos cene karte se ne umanjuje za vrednost plaćene usluge, niti je iznos usluge uključen u konačnu cenu elektronske karte.

U slučaju otkazivanja karte po bilo kom osnovu, usluga se ne refundira.

Korišćenje usluge

Konačna kupovina elektronske karte, kao i dodatnih usluga obavlja se na airserbia.com putem opcije "Moja Rezervacija". Neophodno je uneti šifru rezervacije i prezime jednog od putnika kako bi se dovršila kupovina. Nakon pristupa rezervaciji može se nastaviti, najpre sa odabirom dodatnih usluga, a potom plaćanjem. Po uspešnoj naplati biće izdata i prosleđena elektronska karta /karte, kao i elektronski dokumenti (EMD) povezani sa eventualnom kupovinom dodatnih usluga.

Savetujemo da sačuvate broj elektronskog dokumenta (EMD) koji je plaćen za ovu uslugu kako biste u slučaju bilo kakvih poteškoća mogli da se pozovete na dati dokument.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem airserbia.com.