Air Serbia

Saloni za putnike

Prilikom odlaska, dolaska ili u toku tranzita na Aerodromu Beograd, uživajte u Er Srbija Premijum salonu uz vrhunsku uslugu i savršenu udobnost.

Er Srbija nudi putnicima priliku da kupe jednokratnu propusnicu za Premium salon na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. U nastavku ćete pronaći uslove korišćenja.

Raspoloživost

Propusnice za Premijum salon Er Srbije važe isključivo za pristup Premijum salon Er Srbije na aerodromu Nikola Tesla.

Er Srbija nudi kupovinu unapred jednokratne propusnice za Premijum salon Er Srbije svim svojim putnicima (onima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija i imaju karte sa JU kôdom, odnosno koje počinju brojem 115), pod uslovom da svoje putovanje započinju letom koji obavlja Er Srbija.

Er Srbija zadržava pravo ograničenja i dinamičke kontrole broja propusnica za salon prodatih u određenom delu dana, odnosno po danu, po letu, po prodajnom kanalu, po kapacitetu salona i na osnovu drugih kriterijuma.

Iz operativnih razloga, salon i usluge koje se u njemu pružaju mogu povremeno biti neraspoloživi ili zatvoreni, odnosno pristup salonu može biti ograničen.

Kupovina usluge

Er Srbija ne prihvata rezervacije unapred za ovu uslugu. Usluga se može rezervisati i platiti isključivo u momentu traženja, u suprotnom Er Srbija ne može garantovati njenu realizaciju.

Samo odrasli putnici mogu kupiti propusnicu za Premijum salon Er Srbije. Er Srbija odraslim smatra sve putnike starije od 12 godina.

Putnici koji putuju sa decom (od 2 do 12 godina) moraju kupiti dodatne propusnice na prijemnici salona. Sve propusnice se prodaju po ceni za odrasle.

Korišćenje usluge

Kupovinom, odnosno korišćenjem ove usluge putnici ne stiču Etihad Guest milje.

Propusnica za Premijum salon Er Srbije važi samo na dan putovanja.

Putnici starosti od 12 do 18 godina prilikom posete Salonu moraju biti u pratnji putnika koji je stariji od 18 godina. Putnici stariji od 18 godina imaju pravo slobodnog ulaska u Salon.

Prilikom ulaska u Salon putnici moraju da pokažu važeću kartu za ukrcavanje i vaučer za salon (EMD dokument koji se odnosi na dan putovanja). EMD je skraćenica za Electronic Miscellaneous Document (vaučer za razne troškove). Er Srbija zadržava pravo da uskrati ulazak putnicima koji nemaju važeću dokumentaciju na ulazu u Salon i da zadrži iznos plaćen za propusnicu. Slip o izvršenoj transakciji ne može zameniti vaučer za ulazak u Salon.

Pratioci nosioca vaučera za salon ne mogu ući u Salon besplatno i ako se nalaze na istoj putnoj rezervaciji kao nosilac.

Putnici mogu boraviti u Salonu 3 sata od momenta ulaska, u toku radnog vremena Premijum salona Er Srbije. Po isteku navedenog perioda, putnici mogu kupiti još jednu propusnicu na prijemnici ukoliko žele da produže boravak u Salonu.

Radno vreme Premijum salona Er Srbije može biti promenjeno bez najave.

Obaveštenja o vremenima ukrcavanja u avion nisu dozvoljena u salonu i biće objavljena isključivo na namenskim monitorima. Er Srbija ne snosi odgovornost u pogledu vremena polaska putnika.

Putnici će na licu mesta morati da plate svaku štetu nastalu na instalacijama, nameštaju i opremi Salona usled njihovih postupaka odnosno propusta.

Kako bi boravak putnika u Salonu protekao prijatno, molimo Vas da poštujete naša pravila o sportsko-elegantnom odevanju. Er Srbija će uskratiti ulazak svima čija odeća je neprikladna ili neprimerena (npr. odeća i obuća za plažu, kompletna odeća i obuća za sport, japanke, odeća za spavanje).

Er Srbija neće snositi odgovornost za stvari koje su ukradene ili izgubljene u Salonu.

13:00h - 15:00h
Shodno Uslovima korišćenja, putnici koji imaju važeću avionsku kartu i kartu za ukrcavanje imaju pravo da koriste Er Srbija Premijum salon uz maksimalan boravak u salonu od jednog (1) sata, u periodu između 13:00 i 15:00 časova pre poletanja. Putnici imaju pravo na osveženje sa švedskog stola i jednu (1) čašu vina ili jednu (1) čašu drugog pića; ponuda ne uključuje žestoka alkoholna pića. Dodatna pića nisu uključena u ovu ponudu, niti se mogu naručiti uz doplatu.
Prijem putnika u salon zavisi od raspoloživosti mesta i može biti uskraćeno ukoliko u salonu nema mesta.

Refundacije i reklamacije

Uslovi refundacije i reklamacija koji se odnose na propusnicu za Premijum salon Er Srbije nezavisni su od uslova refundacije karata.

Propusnice za Premijum salon Er Srbije ne podležu refundaciji, ne mogu biti zamenjene za novac, niti korišćene izvan predviđene namene.

Propusnica se ne može otkazati nakon kupovine. Količina usluga koje ne podležu refundaciji ne može se smanjiti putem opcije "Moja Rezervacija".

Žalbe odnosno zahtevi za nadoknadu vezani za boravak u Premijum salonu Er Srbije ne rešavaju se na prijavnici salona, niti na aerodromu ili u avionu. Molimo Vas da se obratite predstavniku Er Srbija službe za odnose sa putnicima. Sačuvajte original EMD kao dokaz o plaćanju.

Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu primljene više od mesec dana posle datuma leta.

Propusnica za Premijum salon Er Srbije je neprenosiva i mora biti iskorišćena pre relevantnog leta. Ni jedan drugi putnik ne može koristiti propusnicu osim onoga na čije ime je propusnica izdata prilikom kupovine.

Er Srbija zadržava pravo da uskrati ulazak svakom pojedincu, odnosno da traži od određenog putnika da odmah napusti salon zbog neprihvatljivog ponašanja koje uključuje, između ostalog, ponašanje koje je uznemirujuće, uvredljivo ili nasilno, što se odnosi i na putnike za koje se primeti da su pod uticajem alkohola/narkotika, čija odeća je neprikladna i koji remete mir drugih putnika.

Er Srbija zadržava pravo da isključivo po sopstvenom nahođenju obustavi izdavanje propusnica u bilo kom momentu, kao i da odbije da proda propusnicu određenom putniku i da, ukoliko je istu prodala, uskrati kupcu ili putniku pristup i korišćenje Salona. Er Srbija ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu koje kupac ili posetilac pretrpi usled pomenutog odbijanja, poništenja ili uskraćivanja.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja propusnice za Premijum salon Er Srbije u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem airserbia.com.