Air Serbia

Rezervacija sedišta unapred

Izaberite sedište koje želite - bilo da se radi o onom sa više prostora za noge, sedištu koje je najbliže prozoru ili sedištu pored drage osobe.

Sedišta sa dodatnim prostorom za noge u Ekonomskoj klasi koja se nalaze pored izlaza u slučaju opasnosti mogu zauzeti isključivo putnici koji ispunjavaju sve sigurnosne, zdravstvene i druge zahteve.

Putnici koji žele da sede na mestu pored izlaza u slučaju opasnosti, gde imaju više prostora za noge:

Odabirom sedišta pored izlaza u slučaju opasnosti putnik izjavljuje da ispunjava sve gore navedene uslove za sedenje na ovom sedištu. U slučaju da iz bilo kog razloga putnik više ne ispunjava gore navedene uslove, u obavezi je da o tome obavesti avio-kompaniju što ranije, a najkasnije 24 časa pre planiranog poletanja rezervisanog leta.

Pravo procene

Er Srbija i druga povezana lica uključena u proces pružanja usluge zadržavaju pravo procene ispunjavanja ovih zahteva u svakom trenutku.

Aerodromsko osoblje ima pravo da za Er Srbiju tokom procesa prijave na let i ukrcavanja uživo proceni da li putnici i dalje ispunjavaju uslove za sedenje na sedištu sa dodatnim prostorom za noge u Ekonomskoj klasi koje se nalazi pored izlaza u slučaju opasnosti. Ukoliko to nije slučaj, aerodromsko osoblje će promeniti sedište putniku na licu mesta. Ovo pravilo važi za sve putnike, bez obzira na način na koji su se prijavili na let.

Kabinsko osoblje ima pravo da za Er Srbiju tokom procesa ukrcavanja u avion uživo proceni da li putnici i dalje ispunjavaju uslove za sedenje na sedištu sa dodatnim prostorom za noge u Ekonomskoj klasi pored izlaza u slučaju opasnosti. Ukoliko to nije slučaj, kabinsko osoblje će promeniti sedište putnika na licu mesta.

Ograničenje usluge

Er Srbija ni u jednom trenutku ne garantuje sedište sa dodatnim prostorom za noge u Ekonomskoj klasi koje se nalazi pored izlaza u slučaju opasnosti, bez obzira na visinu tarife koja je plaćena.

Er Srbija zadržava pravo da jedan broj ovih sedišta u pojedinim situacijama može besplatno dodeliti drugim putnicima iz bezbednosnih i sigurnosnih razloga.