Air Serbia

Rezervacija dodatnog sedišta - Extra Seat

Ukoliko želite veći komfor tokom leta ili više prostora samo za sebe, imate mogućnost rezervacije dodatnog sedišta.

Er Srbija svojim putnicima nudi mogućnost da dokupe dodatno sedište. Uslovi korišćenja usluge rezervacije dodatnog sedišta (u daljem tekstu Extra Seat) navedeni su ovde.

Smatra se da je svaki putnik koji rezerviše Er Srbija Extra Seat uslugu pročitao, razumeo i prihvatio Uslove.

Raspoloživost

Er Srbija je u mogućnosti da ponudi uslugu Extra Seat putnicima Er Srbija na letu, gde je Er Srbija marketing i operativni prevozilac, koji imaju karte izdate na JU dokumentu (karte koje počinju sa brojem 115).

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi uslugu Extra Seat putnicima Er Srbija na Er Srbija operativnom koji imaju karte izdate od strane drugih avio-kompanija (karte koje počinju bilo kojim drugim brojem osim 115) i putnicima na Er Srbija marketing letovima kojima saobraćaju druge avio-kompanije (kodšer), a koji imaju karte izdate na JU dokumentu (karte koje počinju sa brojem 115).

Broj dodatnih sedišta koja su na raspolaganju putnicima za dodatnu kupovinu je ograničen i zavisi od raspoloživosti, koju određuje avio-kompanije.

Er Srbija ne garantuje i ne obavezuje da će u slučaju drugih dostupnih i slobodnih sedišta na letu ograničiti/ zabraniti drugim putnicima u ekonomskoj klasi da ih zauzmu u cilju bolje udobnosti.

Er Srbija zadržava pravo da ograniči upotrebu usluge u bilo kom trenutku iz operativnih, bezbednosnih ili drugih komercijalnih razloga.

Kupovina usluge

Dodatno sedište - Extra Seat, moguće je rezervisati prilikom rezervacije samog leta kao i pridodati nakon što je kupljena elektronska karta. Usluga se isključivo može rezervisati u Er Srbija poslovnicama ili putem Er Srbija Kontakt centra.

Usluga nije dostupna za onlajn kupovinu.

Cena Extra Seat usluge je zasnovana na tarifi koja je u tom trenutku raspoloživa, aerodromske takse se ne naplaćuju.

U slučaju da se rezervacija usluge vrši nakon izdavanja karte, ukoliko nije dostupna ista tarifa kao u karti, biće dodatno naplaćena i razlika u tarifi.

Korišćenje usluge

Putnici ne zarađuju Etihad Guest milje kupovinom i/ili upotrebom ove usluge. Kupovinom ove usluge, putnik je dužan da sledi sva bezbednosna uputstva i propise koji se primenjuju na sve putnike ekonomske klase, bez obzira na to da li su kupili ovu uslugu ili ne. Er Srbija ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da putnik nije poštovao uputstva i/ili savete date ili signalizovane od strane osoblja Er Srbija, usmeno ili putem namenskih instrumenata (npr. znak za vezivanje sigurnosnog pojasa na instrument tabli, obaveštenja posade na letu, signali na IFE ekranima itd.).

Preporučuje se da svi putnici koji kupe uslugu ponesu dokaz o kupovini (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom) kako bi mogli da koriste uslugu. Važeći dokaz o kupovini je elektronska karta, dok potvrda transakcije uplate nije valjani dokaz kupovine.

Reklamacije i refundacija

Uslovi povraćaja novca za uslugu Extra Seat zavisiće od uslova tarife koja je naznačena u elektronskoj karti.

Usluga je neprenosiva i mora se iskoristiti za određeni let. Nijedan drugi putnik ne može koristiti uslugu, osim putnika na čije je ime usluga povezana u vreme kupovine usluge.

Povraćaj novca se ne može prihvatiti ako se putnik koji je kupio uslugu predomisli pre nego što dobije uslugu ili ako iz bilo kojih razloga odbije da koristi uslugu tokom letu.

Er Srbija ne može refundirati plaćenu uslugu u slučaju da je obavljen prelazak na višu klasu prevoza do koga je je došlo ne voljom putnika.

Ako je kompanija Er Srbija primorana da otkaže let usled operativnih, bezbednosnih ili bilo kog drugog razloga i/ili vas preusmeri na let kojim ne saobraća Er Srbija, naknada za uslugu će biti refundirana.

Sve žalbe i/ili zahtevi za nadoknadu u smislu usluge Extra Seat ne mogu se obraditi na našem letu ili nakon sletanja na aerodrom. Molimo Vas da se obratite Er Srbija prestavniku za odnose sa putnicima direktno putem obrasca. Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu koji se podnesu više od mesec dana nakon datuma leta. Molimo da sačuvate elektronsku kartu koja je izdata prilikom kupovine usluge Extra Seat, kao dokaz o kupovini same usluge na šta biste se pozvali u takvim slučajevima.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni uslove i odredbe usluge Er Srbija Extra Seat u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i/ili navođenja razloga. Er Srbija se obavezuje da će sve izmene Uslova i odredbi objaviti na airserbia.com u pisanoj formi.