Air Serbia

Rezervacija dodatnog sedišta - Extra Seat

Ukoliko želite veći komfor tokom leta ili više prostora samo za sebe, imate mogućnost rezervacije dodatnog sedišta.

Er Srbija usluga "3 Extra Seat" odnosi se na rezervisanje spojena 4 sedišta na letovima Er Srbija kod A330 tipa aviona, kako bi se obezbedila vrhunska udobnost u ekonomskoj klasi.

Smatra se da je svaki putnik koji kupuje uslugu "3 Extra Seat" pročitao, razumeo i prihvatio uslove definisane u nastavku.

Raspoloživost

Er Srbija je u mogućnosti da ponudi uslugu "3 Extra Seat" putnicima Er Srbija na letu, gde je Er Srbija marketing i operativni prevozilac koji saobraća od Beograda (BEG) do Njujorka (JFK) i obrnuto, a koji imaju karte izdate na JU dokumentu (karte koje počinju sa brojem 115).

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi uslugu "3 Extra Seat" putnicima Er Srbija na Er Srbija operativnom letu koji saobraća od Beograda (BEG) do Njujorka (JFK) i obrnuto, a koji imaju karte izdate od strane drugih avio-kompanija (karte koje počinju bilo kojim drugim brojem osim 115) i putnicima na Er Srbija marketing letovima kojima saobraćaju druge avio-kompanije (kodšer), a koji imaju karte izdate na JU dokumentu (karte koje počinju sa brojem 115).

Usluga "3 Extra Seat" zavisi od raspoloživosti. Broj četvoroseda koja se mogu rezervisati za putnika uz dodatnu naknadu, je ograničen i određen od strane avio-kompanije na osnovu operativnih i sigurnosnih kriterijuma.

Lokacija (tj. broj reda) četvoroseda koja se rezervišu za putnika kao deo usluge "3 Extra Seat" je fiksna i strogo unapred određena od strane avio-kompanije. Ne može se izabrati ili promeniti na zahtev putnika (tokom prijave na let ili na letu).

Er Srbija ne garantuje i ne obavezuje da će u slučaju drugih dostupnih i slobodnih četvoroseda na letu ograničiti/ zabraniti drugim putnicima u ekonomskoj klasi da ih zauzmu u cilju bolje udobnosti.

Er Srbija zadržava pravo da ograniči upotrebu usluge u bilo kom trenutku iz operativnih, bezbednosnih ili drugih komercijalnih razloga.

Kupovina usluge

Usluga "3 Extra Seat" može se kupiti na Er Srbija šalterima za prijavu na let na aerodromu u Beogradu (plaćanje se vrši isključivo kreditnom karticom) ili u Er Srbija poslovnici na beogradskom aerodromu (plaćanje se vrši kreditnom karticom ili gotovinom), kao i u Njujorku na Er Srbija šalteru za prijavu na let i šalteru za prodaju karata (plaćanje se vrši kreditnom karticom ili gotovinom). Ukoliko je usluga dostupna, ista se može kupiti samo pre nego što se završi procedura prijave na let.

Er Srbija ne dozvoljava rezervisanje usluge unapred. Usluga se prodaje sa principom prvenstva, odnosno usluga će biti prodata onom putniku koji prvi uslugu zatraži.

Uslugu mogu kupiti samo odrasli putnici (putnici stariji od 18 godina) i naplaćuje se po putniku i po letu. Odrasli putnici koji putuju sa bebama i/ili decom, maloletna lica bez pratnje i putnici kojima je potrebna posebnu pomoć nemaju pravo na kupovinu i/ili upotrebu ove usluge iz bezbednosnih razloga.

Korišćenje usluge

Putnici ne zarađuju Etihad Guest milje kupovinom i/ili upotrebom ove usluge.

Usluga "3 Extra Seat" se ne odnosi na pretvaranje četvoroseda u krevet. Sva sedišta u ekonomskoj klasi sertifikovana su samo za sedenje. Kupovinom ove usluge, putnik je dužan da sledi ista bezbednosna uputstva i propise koji se primenjuju na ostale putnike ekonomske klase, bez obzira na to da li su kupili ovu uslugu ili ne. Er Srbija ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da putnik nije poštovao uputstva i/ili savete date ili signalizovane od strane osoblja Er Srbija, usmeno ili putem namenskih instrumenata (npr. znak za vezivanje sigurnosnog pojasa na instrument tabli, obaveštenja posade na letu, signali na IFE ekranima itd.).

Preporučuje se da svi putnici koji kupe uslugu ponesu dokaz o kupovini (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom) kako bi mogli da koriste uslugu. Važeći dokaz o kupovini je elektronski dokument - EMD (Electronic Miscellaneous Document), dok potvrda transakcije uplate nije valjani dokaz kupovine.

Reklamacije i refundacija

Uslovi povraćaja novca za uslugu "3 Extra Seat" su nezavisni su od uslova refundacije karata.

Usluga je nepovratna i neprenosiva i mora se iskoristiti za određeni let. Nijedan drugi putnik ne može koristiti uslugu osim putnika na čije je ime usluga povezana u vreme kupovine usluge.

Povraćaj novca se ne može prihvatiti ako se putnik koji je kupio uslugu predomisli pre nego što dobije uslugu ili ako iz bilo kojih razloga odbije da koristi uslugu tokom letu.

Er Srbija ne može refundirati plaćenu uslugu u slučaju da je obavljen prelazak na višu klasu prevoza do koga je je došlo ne voljom putnika.

Ako je kompanija Er Srbija primorana da otkaže let usled operativnih, bezbednosnih ili bilo kog drugog razloga i/ili vas preusmeri na let kojim ne saobraća Er Srbija, naknada za uslugu će biti refundirana.

Sve žalbe i/ili zahtevi za nadoknadu u smislu usluge "3 Extra Seat" ne mogu se obraditi na našem letu ili nakon sletanja na aerodrom. Molimo Vas da se obratite Er Srbija prestavniku za odnose sa putnicima direktno putem obrasca. Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu koji se podnesu više od mesec dana nakon datuma leta. Molimo čuvajte originalni EMD kao dokaz o kupovini usluge na šta biste se pozvali u takvim slučajevima.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni uslove i odredbe usluge Er Srbija "3 Extra Seat" u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i/ili navođenja razloga. Er Srbija se obavezuje da će sve izmene Uslova i odredbi objaviti na airserbia.com u pisanoj formi.