Air Serbia

Putovanje sa kućnim ljubimcima

Iskoristite ovu uslugu ukoliko želite da ljubimac bude udobno smešten uz vaše sedište, u nosiljci koju donosite sa sobom.

Broj kućnih ljubimaca je ograničen na našim letovima i zato njihov prevoz mora biti potvrđen od strane Er Srbije pre početka putovanja, kao i od strane drugih avio-kompanija, ukoliko su one naznačene na vašoj karti.

Zato je neophodno da nas već prilikom rezervacije mesta obavestite o nameri da putujete sa kućnim ljubimcem i kao i o vrsti i težini kućnog ljubimca zajedno sa nosiljkom i o dimenzijama nosiljke. Takođe, potrebna je potvrda mesta na letu kao i prijava za let minimum dva sata pre poletanja kako bismo na vreme obavili sve formalnosti.

Vrste kućnog ljubimca koji su dozvoljeni na letu:

Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

Pravila za prihvat vašeg kućnog ljubimca

Pravila za nosiljku za kućne ljubimce

Cene ove usluge zavise od destinacije na koju putujete sa svojim ljubimcem i možete ih pronaći u tabeli u produžetku.

Vaše putovanje Za letove koje obavlja samo Er Srbija
Između Srbije i Crne Gore/ Bosne i Hercegovine/ Makedonije/ Hrvatske/ Slovenije 25 EUR
Unutar Evrope osim prethodno navedenih država 45 EUR
Između Evrope i Bliskog Istoka/ Afrike 65 EUR
Između Evrope/ Bliskog Istoka i SAD 85 EUR

Vlade pojedinih zemalja nameću stroge uslove ili ograničenja u vezi sa uvozom, izvozom i tranzitom životinja koje se prevoze u putničkoj kabini. Prevoz kućnih ljubimaca u kabini dozvoljen na svim letovima Er Srbije osim na sledećim rutama:

  • do/od Velike Britanije,
  • do/od Ujedinjenih Arapskih Emirata,
  • do/od svih država čije su vlade nametnule takve zabrane.

Prevoz kućnih ljubimaca u prtljažnom delu aviona nije dozvoljen na našim letovima.

Zanimaće vas i:

Ograničenje odgovornosti

Nismo odgovorni ako je odbijen ulazak ili tranzit životinje kroz bilo koju zemlju zbog neposedovanja gore spomenutih dokumenata i zdravstvenih uverenja. Rizik u vezi sa povredom, bolešću ili smrću životinje je vaš, osim ukoliko se to desilo zbog našeg nemara ili greške.

Ako vaše putovanje uključuje kombinovani prevoz na Er Srbija letovima i letovima jedne ili više drugih avio-kompanija ili putujete na kod šer letu Er Srbije gde prevoz obavlja druga kompanija, moguće je da će biti primenjeni propisi za prevoz kućnih ljubimaca te druge avio-kompanije.
Partnerske avio-kompanije i njihovi uslovi prevoza →