Air Serbia

Prvenstvo pri prijavi na let

Prijavite se za let među prvima uz našu uslugu prioritetne prijave na let.

Er Srbija svojim putnicima nudi mogućnost korišćenja posebnih šaltera za Biznis klasu za prijavu na let na određenim aerodromima. Uslovi korišćenja usluge prioritetne prijave na let navedeni su ovde.

Smatra se da je svaki putnik koji rezerviše Er Srbija Priority Check-In uslugu pročitao, razumeo i prihvatio Uslove.

Rezervacija

Er Srbija nudi uslugu prioritetne prijave na let svim Er Srbija putnicima (onima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija i koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115), pod uslovom da putovanje putnika počinje letom koji obavlja Er Srbija.

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi ovu uslugu putnicima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, ali imaju karte sa kôdom druge aviokompanije (karte koje ne počinju brojem 115), niti putnicima koji putuju Er Srbija letovima koje obavlja druga aviokompanija, a imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115).

Usluga prioritetne prijave na let nije u ponudi na svim aerodromima koje Er Srbija opslužuje. Er Srbija zadržava pravo da odlučuje o tome kada i na kojim aerodromima će nuditi ovu uslugu, kao i da promeni spisak istih bilo kad.

Er Srbija ne određuje na kojim aerodromima će ova usluga biti realizovana, s obzirom da o tome odlučuje svaki aerodrom koji Er Srbija opslužuje ponaosob. Uopšte uzev, Er Srbija ne nudi pomenutu uslugu kada let obavlja avionima tipa ATR.

Kupovina usluge

Er Srbija ne prihvata ranije rezervacije za ovu uslugu. Usluga se može rezervisati i platiti isključivo u momentu traženja, u suprotnom Er Srbija ne može garantovati njenu realizaciju.

Uslugu prioritetne prijave na let možete nabaviti preko Kontakt centra, u svim Er Srbija poslovnicama, kod određenih turističkih agenata, kao i na svim šalterima za prijavu na let i uslužnim šalterima širom naše mreže (tamo gde je usluga u ponudi). Uslugu možete kupiti najkasnije 45 minuta pre poletanja (samo na šalteru za prijavu na let na aerodromu).

Usluga prioritetne prijave na let naplaćuje se po putniku.

U slučaju porodice ili grupe koja putuje zajedno, saputnici putnika koji je platio ovu uslugu neće imati pravo na besplatnu uslugu (usluga se naplaćuje svakom putniku ponaosob).

Cena usluge prioritetne prijave na let ista je za odrasle i za decu (od 2 do 12 godina). Bebe koje ne zauzimaju sedište (do 2 godine) izuzete su od plaćanja ove usluge, pod uslovom da su svi odrasli koji putuju na istoj rezervaciji kao i beba platili uslugu prioritetne prijave na let.

Usluga prioritetne prijave na let je besplatna za Er Srbija putnike koji putuju Biznis klasom, kao i za nosioce Etihad Guest Gold, Platinum ili Exclusive kartica i njihovih ekvivalenata u programima Milemiglia i JetPrivilege (odnosno za nosioce kartica - Alitalia Ulisse, Alitalia Freccia Alata, Alitalia Freccia Alata Plus, Alitalia Freccia Alata Plus Per Sempre, Jet Privilege Silver, Jet Privilege Gold, i Jet Privilege Platinum). Određene kategorije putnika su izuzete od plaćanja usluge prioritetne prijave na let nezavisno od cene kupljene aviokarte. Oni spadaju u "Specijalne kategorije putnika" (SCPS). Odnosno, putniki koji spadaju u kategorije WCHR, WCHS, WCHC, BLND, DEAF, STCR, LEGL, LEGR, LEGB, AOXY, MEDA, UMNR, INF, INAD, DEPA i DEPU.

Korišćenje usluge

Kupovinom, odnosno korišćenjem ove usluge putniki ne stiču Etihad Guest milje.

Putnicima koji su se opredelili za ovu uslugu savetuje se da ponesu sa sobom dokaz o plaćanju (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom).

U slučaju greške ili pada sistema, Er Srbija će tražiti od putnika da pokažu validan dokaz o plaćanju, u suprotnom usluga neće biti obezbeđena.

Dokazom o plaćanju smatra se EMD. Slip o izvršenoj transakciji ne smatra se validnim dokazom o plaćanju.

Putnici koji su platili za prioritetnu prijavu na let mogu koristiti i uslugu prijave na let putem interneta. U tom slučaju, uplatom stiču pravo da svoj prtljag predaju na šalteru za prioritetnu predaju prtljaga.

Šalteri za prioritetnu prijavu na let ne predstavljaju šaltere za ostavljanje prtljaga za putnike koji su se na let prijavili putem interneta. Za tu svrhu ga mogu koristiti samo putniki koji su platili za uslugu prioritetne prijave na let. Isto pravilo se primenjuje na svim aerodromima nezavisno od toga da li Er Srbija na njima ima poseban šalter za ostavljanje prtljaga ili ne.

Reklamacije i refundacija

Uslovi refundacije i reklamacija koji se odnose na uslugu prioritetne prijave na let nezavisni su od uslova refundacije karata.

Usluga ne podleže refundaciji nakon kupovine (čak ni u slučaju da putnik otkaže avio-kartu).

Ukoliko Vas Er Srbija preusmeri na let koji ne obavlja ona, plaćena usluga prioritetne prijave na let biće poništena i refundirana.

U slučaju promene karte zbog prelaska na višu klasu prevoza, iznos plaćen za uslugu prioritetne prijave na let neće propasti i može se iskoristiti za plaćanje prelaska na višu klasu prevoza (važi za sve vrste prelaska na višu klasu). Izuzetno, može biti refundirana istim načinom kojim je plaćena (važi za bilo koju vrstu prelaska na višu klasu prevoza osim prelazak do koga ne dođe voljom putnika).

U slučaju promene karte (zbog unošenja dodatnih usluga ili ukoliko putnik promeni datum putovanja), usluga prioritetne prijave na let prenosi se na novi let (ukoliko je u ponudi za taj let). U tom slučaju putnik može i poništiti ovu uslugu i iskoristiti je za plaćanje nove karte.

Usluga prioritetne prijave na let se ne može preneti na drugo lice.

Žalbe odnosno zahtevi za nadoknadu vezani za ovu uslugu ne rešavaju se u avionu ili na aerodromu. Molimo Vas da se obratite Er Srbija predstavniku za odnose sa putnicima. Zadržite original EMD kao dokaz o plaćanju.

Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu primljene više od mesec dana posle datuma leta.

Er Srbija zadržava pravo da isključivo po sopstvenom nahođenju obustavi pružanje ove usluge u bilo kom momentu, kao i da odbije da istu proda određenom putniku i da, ukoliko je uslugu prodala, istu otkaže ili je ne pruži. Er Srbija ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu koje kupac pretrpi usled pomenutog odbijanja, poništenja ili uskraćivanja.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja usluge prioritetne prijave na let u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem airserbia.com.