Air Serbia

Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli

Izbegnite redove na pasoškoj kontroli uz uslugu Prioritetni prolaz koja vam omogućava brži prolazak na pasoškoj kontroli aerodroma Nikola Tesla u Beogradu.

Usluga je dostupna u odlasku po ceni od 5 EUR po letu, a možete je kupiti:

Usluga je besplatna za putnike koji putuju u Biznis klasi.

Da bi koristili ovu uslugu, putnici treba da pokažu važeću potvrdu o kupovini (EMD), bilo u elektronskom formatu ili na papiru.