Air Serbia

Poklon vaučer

Želite da iznenadite dragu osobu nečim posebnim? Uz Er Srbija poklon vaučer poklanjate više od putovanja - lepe uspomene i nezaboravna iskustva.

Kupovina poklon vaučera moguća je isključivo u Er Srbija poslovnicama u Beogradu (Bulevar kralja Aleksandra 17 i Jurija Gagarina 12) ili putem Er Srbija Kontakt centra na: 0800 111 528 iz Srbije, iz drugih zemalja 381 11 311 21 23.

Iznosi koji se mogu deponovati na poklon vaučer su: 25, 50, 100 I 200 EUR, kao i dinarska protivvrednost.

Poklon vaučer se izdaje u vidu elektronskog dokumenta (EMD) sa jedinstvenim 13-cifrenim brojem koji počinje sa 115.

Poklon vaučer se isključivo može iskoristiti u navedenim Er Srbija poslovnicama u Beogradu ili putem Er Srbija Kontakt centra. Nije moguće iskoristiti poklon vaučer na veb-sajtu.

Svi poklon vaučeri imaju rok važenja do 12 meseci od datuma izdavanja. Poklon vaučer se može iskoristiti samo u okviru svoje važnosti. Period važnosti nije moguće produžiti.

Kupac poklon vaučera mora navesti tačnu i-mejl adresu na koju će poklon vaučer biti prosleđen nakon izdavanja. Er Srbija nije odgovorna ukoliko kupac poklon vaučera navede pogrešnu i-mejl adresu i vaučer se dostavi nekom drugom licu. Svaka naknadna promena i-mejl adrese ili korekcija od strane kupca neposredno nakon izdavanja vaučera, podleže naplati od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Kupac poklon vačera dužan je da upozna korisnika poklon vaučera sa Uslovima korišćenja.

Prilikom kupovine poklon vaučera, neophodno je navesti ime i prezime osobe kojoj se vaučer poklanja (korisnik poklon vaučera), jer će samo navedena osoba moći da iskoristi poklon vaučer. Ime i prezime korisnika poklon vaučera naznačeno na elektronskom dokumentu (EMD) mora biti identično onome koje je navedeno u putnoj ispravi.

Osoba na čije ime je vaučer (korisnik vaučera) uvek može podneti zahtev za promenu ličnih podataka navedenih na vaučeru. U tom slučaju, korisnik vaučera će dati na uvid potrebna dokumenta kompaniji Er Srbija kao dokaz da je došlo do promene ličnih podataka i izvršiće se izmena ličnih podataka bez nadoknade.

Er Srbija nije odgovorna u slučaju gubitka, krađe, uništenja ili korišćenja poklon vaučera bez dopuštenja i neće izdavati zamenu. Er Srbija zadržava pravo da uskrati korišćenje poklon vaučera u slučaju zloupotrebe. Preprodaja vaučera nije dozvoljena.

Poklon vaučer se ne izdaje na ime lica koje je mlađe od 18 godina.

Samo će lice na koje glasi poklon vaučer moći da iskoristi isti za kupovinu elektronske karte na svoje ime i prezime; ustupanje poklon vaučera drugom licu nije moguće.

Korisnik vaučera će moći da iskoristi poklon vaučer za elektronsku kartu i za drugo lice isključivo ukoliko su korisnik vaučera i drugo lice na istoj rezervaciji i letovima.

Korisnik vaučera dužan je da prilikom korišćenja istog priloži poklon vaučer sa validnim identifikacionim brojem koji ujedno predstavlja broj elektronskog dokumenta (EMD) i putnu ispravu radi identifikacije.

Poklon vaučer je moguće iskoristiti isključivo za komercijalne elektronske karte u jednoj transakciji (jednokratna kupovina) za operativne letove Er Srbija.

Poklon vaučer nije moguće zameniti za novac, za kupovinu dodatne usluge (prtljag, sedište, obrok, prioritetne usluge, putnički salon, wi-fly ili slično), drugi poklon vaučer ili doplatu u slučaju dobrovoljne izmene datuma/ destinacije putovanja.

Vaučer se mora iskoristiti u celosti, eventualni ostatak nije refundabilan. Ukoliko vrednost karte prelazi vrednost poklon vaučera, doplata je moguća u gotovini (samo u Er Srbija poslovnicama) ili odgovarajućom kreditnom karticom.

Moguće je iskoristiti maksimalno 4 poklon vaučera u istoj transakciji (jednokratnoj kupovini karte) ukoliko su ispunjeni prethodno navedeni uslovi.

Poklon vaučer nije moguće kupiti Etihad Guest miljama. Kupovinom poklon vaučera ne stiču se Etihad Guest milje.

U slučaju da se na zahtev putnika refundira karta koja je u celosti kupljena poklon vaučerom, refundacija iznosa biće izvršena u skladu sa uslovima tarife i refundabilni deo biće vraćen isključivo na vaučer; ako je cena karte prelazila iznos vaučera i putnik je doplatio u gotovini ili karticom određeni iznos, refundacija karte biće obavljena po uslovima tarife i refundabilni deo može biti vraćen: a.) na vaučer ili b.) ako razlika koja je doplaćena u gotovini ili karticom pokriva iznos koji se refundira, može biti vraćen i na originalni način doplate (gotovina ili kartica). Zahtevi za refundaciju elektronske karte se podnose isključivo mestu izdavanja karte.

U slučaju da je došlo do otkazivanja leta od strane kompanije i da kompanija nije u mogućnosti da pruži nijedan drugi alternativni let kao zamenu za otkazani let, refundacija karte koja je, u potpunosti kupljena vaučerom, biće refundirana na vaučer. Ukoliko je cena karte prelazila iznos vaučera, iznos koji je doplaćen u gotovini ili karticom, može biti vraćen: a.) na vaučer ili b.) na originalni način doplate (gotovina ili kartica). Zahtevi za refundaciju elektronske karte se podnose isključivo mestu izdavanja karte.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja poklon vaučera bez prethodne najave i/ili obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem www.airserbia.com.