Air Serbia

Prtljag sa oznakom "Prioritet"

Preuzmite svoj prtljag nakon sletanja brzo i jednostavno. Ukoliko označite svoj prtljag nalepnicom "prioritet", on će na traku stići ubrzanom procedurom, zajedno sa torbama putnika iz više klase.

Prioritetni prtljag može da se rezerviše na više načina:

Usluga označavanja prioritetnog prtljaga može da se kupi po ceni od 4 EUR po torbi, a besplatna je za: