Air Serbia

Pravilnik o dodatnim uslugama i naplatama

Na ovoj stranici je dat pregled dodatnih usluga koje nudimo putnicima i naplate koje mogu važiti za putovanja kompanijom Er Srbija.

airserbia.com

Usluga Ekonomska klasa Biznis klasa
Rezervacije Besplatno
Promena datuma putovanja putem opcije Moja rezervacija Tarife se mogu menjati u zavisnosti od uslova prevoza. Tarife za putovanja iz SAD kreću se od 200 USD do 400 USD, dok se za putovanja u SAD kreću od 100 EUR do 300 EUR. Različite tarife mogu se primenjivati u zavisnosti od broja slobodnih mesta.
Poništenje karte putem zahteva za refundaciju Tarife za otkazivanje putovanja zavise od uslova prevoza. Tarife za otkazivanje putovanja iz SAD kreću se od 250 USD do 500 USD, dok se tarife za otkazivanje putovanja u SAD kreću od 160 EUR do 500 EUR.
Naplata za obradu izmena i otkazivanja Ne primenjuje se

Kontakt centar

Usluga Ekonomska klasa Biznis klasa
Rezervacija karte za destinaciju u regionu* 10 EUR/ 12 USD
Rezervacija karte za destinaciju u Evropi i na Bliskom istoku** 15 EUR/ 17 USD
Rezervacija karte za sve ostale destinacije 15 EUR/ 17 USD
Promena datuma putovanja Tarife se mogu menjati u zavisnosti od uslova prevoza. Tarife za putovanja iz SAD kreću se od 200 USD do 400 USD, dok se za putovanja u SAD kreću od 100 EUR do 300 EUR. Različite tarife mogu se primenjivati u zavisnosti od broja slobodnih mesta.
Naplata za obradu promene datuma putovanja 10 EUR/ 12 USD*** Besplatno
Poništenje karte Tarife za otkazivanje putovanja zavise od uslova prevoza. Tarife za otkazivanje putovanja iz SAD kreću se od 250 USD do 500 USD, dok se tarife za otkazivanje putovanja u SAD kreću od 160 EUR do 500 EUR.
Naplata za obradu poništenja (važi samo za cene koje podležu refundaciji) 10 EUR/ 12 USD Besplatno
Rezervacija Air Serbia Etihad Guest bonus karte Besplatno
Promena datuma putovanja na Air Serbia Etihad Guest bonus karti Promena datuma leta minimum 24h pre putovanja biće izvršena uz naplatu 25 EUR po izmeni i po karti. Promena datuma leta manje od 24h pre putovanja nije dozvoljena. U slučaju nepojavljivanja putnika, promena datuma nije dozvoljena.
Naplata za obradu promene Air Serbia Etihad Guest bonus karte Ne primenjuje se
Poništenje Air Serbia Etihad Guest bonus karte pre polaska U slučaju otkazivanja bonus karte minimum 24h pre putovanja, biće refundirane aerodromske takse i iznos upotrebljenih milja umanjen za 10%, po karti. U slučaju otkazivanja bonus karte manje od 24h pre putovanja, biće refundirane aerodromske takse. Milje su nerefundabilne.
Naplata za obradu poništenja Air Serbia Etihad Guest bonus karte Ne primenjuje se
Poništenje Air Serbia Etihad Guest bonus karte u slučaju nepojavljivanja putnika Biće refundirane aerodromske takse. Milje su nerefundabilne.
Naplata za obradu poništenja Air Serbia Etihad Guest bonus karte na dan/ posle datuma polaska Ne primenjuje se
Ispravka imena (permutovano ime i prezime, promena prezimena - devojačko u bračno prezime, nedostaju i/ili su pogrešno napisana najviše tri slova bilo u imenu ili prezimenu) Promena imena (npr. Petar Petrović u Jovan Jovanović) nije dozvoljena. Dozvoljena promena se naplaćuje 50 EUR/ 55 USD.
Permutovano mesto polaska i odredište (npr. rezervisali ste kartu za Beograd-Amsterdam umesto za Amsterdam-Beograd) 50 EUR/ 55 USD. U zavisnosti od raspoloživosti mesta može doći do razlike u ceni karte.
Greška u mesecu (npr. rezervisali ste 15. april umesto 15. mart) 50 EUR/ 55 USD. U zavisnosti od raspoloživosti mesta može doći do razlike u ceni karte.

Napomene

 • *Destinacije u regionu: Banja Luka, Dubrovnik, Ljubljana, Ohrid, Podgorica, Pula, Tivat, Sarajevo, Skoplje, Split, Solun, Zagreb
 • **Destinacije u Evropi i na Bliskom istoku: Abu Dabi, Amsterdam, Atina, Bejrut, Berlin, Brisel, Bukurešt, Kopenhagen, Dizeldorf, Frankfurt, Hamburg, Larnaka, London, Malta, Milano, Moskva, Pariz, Prag, Rim, Sankt Peterburg, Sofija, Stokholm, Štutgart, Tirana, Beč, Venecija, Cirih
 • ***Za Economy Light tarifu ne postoji mogućnost promene datuma putovanja

Air Serbia poslovnica na aerodromu Nikola Tesla Beograd

Usluga Ekonomska klasa Biznis klasa
Rezervacija karte za destinaciju u regionu* 10 EUR/ 12 USD
Rezervacija karte za destinaciju u Evropi i na Bliskom istoku** 20 EUR/ 23 USD
Rezervacija karte za sve ostale destinacije, uključujući interkontinentalne 40 EUR/ 46 USD 60 EUR/ 68 USD
Promena datuma putovanja Tarife se mogu menjati u zavisnosti od uslova prevoza. Tarife za putovanja iz SAD kreću se od 200 USD do 400 USD, dok se za putovanja u USA kreću od 100 EUR do 300 EUR. Različite tarife mogu se primenjivati u zavisnosti od broja slobodnih mesta.
Naplata za obradu promene datuma putovanja 10 EUR/ 12 USD*** Besplatno
Poništenje karte Tarife za otkazivanje putovanja zavise od uslova prevoza. Tarife za otkazivanje putovanja iz SAD kreću se od 250 USD do 500 USD, dok se tarife za otkazivanje putovanja u SAD kreću od 160 EUR do 500 EUR.
Naplata za obradu poništenja (važi samo za cene koje podležu refundaciji) 10 EUR/ 12 USD Besplatno
Ispravka imena (permutovano ime i prezime, promena prezimena - devojačko u bračno prezime, nedostaju i/ili su pogrešno napisana najviše tri slova bilo u imenu ili prezimenu) Promena imena (npr. Petar Petrović u Jovan Jovanović) nije dozvoljena. Dozvoljena promena se naplaćuje 50 EUR/ 55 USD.
Permutovano mesto polaska i odredište (npr. rezervisali ste kartu za Beograd-Amsterdam umesto za Amsterdam-Beograd) 50 EUR/ 55 USD. U zavisnosti od raspoloživosti mesta može doći do razlike u ceni karte.
Greška u mesecu (npr. rezervisali ste 15. april umesto 15. mart) 50 EUR/ 55 USD. U zavisnosti od raspoloživosti mesta može doći do razlike u ceni karte.

Napomene

 • *Destinacije u regionu: Banja Luka, Dubrovnik, Ljubljana, Ohrid, Podgorica, Pula, Tivat, Sarajevo, Skoplje, Split, Solun, Zagreb
 • **Destinacije u Evropi i na Bliskom istoku: Abu Dabi, Amsterdam, Atina, Bejrut, Berlin, Brisel, Bukurešt, Kopenhagen, Dizeldorf, Frankfurt, Hamburg, Larnaka, London, Malta, Milano, Moskva, Pariz, Prag, Rim, Sankt Peterburg, Sofija, Stokholm, Štutgart, Tirana, Beč, Venecija, Cirih.
 • ***Za Economy Light tarifu ne postoji mogućnost promene datuma putovanja.
 • Obaveštavamo vas da lokalni agenti prodaje avionskih karata i Generalni agenti prodaje (GSA) mogu primenjivati različite tarife i druge naknade prilikom izdavanja karata za letove kompanije Air Serbia. Molimo vas da se informišete o važećim tarifama i naknadama na licu mesta. Air Serbia ima predstavništva u sledećim gradovima: Amsterdam, Banja Luka, Berlin, Brisel, Kopenhagen, Dizeldorf, Frankfurt, Podgorica, Sarajevo, Skoplje, Tivat i Cirih.

Air Serbia poslovnice

Usluga Ekonomska klasa Biznis klasa
Rezervacija karte za destinaciju u regionu* 10 EUR/ 12 USD
Rezervacija karte za destinaciju u Evropi i na Bliskom istoku** 20 EUR/ 23 USD
Rezervacija karte za sve ostale destinacije, uključujući interkontinentalne 40 EUR/ 46 USD 60 EUR/ 68 USD
Promena datuma putovanja Tarife se mogu menjati u zavisnosti od uslova prevoza. Tarife za putovanja iz SAD kreću se od 200 USD do 400 USD, dok se za putovanja u SAD kreću od 100 EUR do 300 EUR. Različite tarife mogu se primenjivati u zavisnosti od broja slobodnih mesta.
Naplata za obradu promene datuma putovanja 10 EUR/ 12 USD*** Besplatno
Poništenje karte Tarife za otkazivanje putovanja zavise od uslova prevoza. Tarife za otkazivanje putovanja iz SAD kreću se od 250 USD do 500 USD, dok se tarife za otkazivanje putovanja u SAD kreću od 160 EUR do 500 EUR.
Naplata za obradu poništenja (važi samo za cene koje podležu refundaciji) 10 EUR/ 12 USD Besplatno
Ispravka imena (permutovano ime i prezime, promena prezimena - devojačko u bračno prezime, nedostaju i/ili su pogrešno napisana najviše tri slova bilo u imenu ili prezimenu) Promena imena (npr. Petar Petrović u Jovan Jovanović) nije dozvoljena. Dozvoljena promena se naplaćuje 50 EUR/ 55 USD.
Permutovano mesto polaska i odredište (npr. rezervisali ste kartu za Beograd-Amsterdam umesto za Amsterdam-Beograd) 50 EUR/ 55 USD. U zavisnosti od raspoloživosti mesta može doći do razlike u ceni karte.
Greška u mesecu (npr. rezervisali ste 15. april umesto 15. mart) 50 EUR/ 55 USD. U zavisnosti od raspoloživosti mesta može doći do razlike u ceni karte.

Napomene

 • *Destinacije u regionu: Banja Luka, Dubrovnik, Ljubljana, Ohrid, Podgorica, Pula, Tivat, Sarajevo, Skoplje, Split, Solun, Zagreb
 • **Destinacije u Evropi i na Bliskom istoku: Abu Dabi, Amsterdam, Atina, Bejrut, Berlin, Brisel, Bukurešt, Kopenhagen, Dizeldorf, Frankfurt, Hamburg, Larnaka, London, Malta, Milano, Moskva, Pariz, Prag, Rim, Sankt Peterburg, Sofija, Stokholm, Štutgart, Tirana, Beč, Venecija, Cirih.
 • ***Za Economy Light tarifu ne postoji mogućnost promene datuma putovanja.
 • Poslovnice Air Serbia nalaze se u Beogradu (Srbija), kao i u Podgorici (Crna Gora), Skoplju (Makedonija) i u Zagrebu (Hrvatska).