Air Serbia

Pravilnik o dodatnim uslugama i naplatama

Na ovoj stranici je dat pregled dodatnih usluga koje nudimo putnicima i naplate koje mogu važiti za putovanja kompanijom Er Srbija.

Ukoliko vaše putovanje uključuje kod šer letove, mogu se primenjivati druge tarife ili dodatne tarife zato što se usluge i tarife naših kod šer partnera mogu razlikovati od naših.

Molimo da proverite dopušten prtljag i naknade za prtljag naznačene na vašoj karti. Molimo posetite vebsajt našeg kod šer partnera i proverite spisak dopuštenog prtljaga, tarife usluga i druge naknade.