Air Serbia

Pravilnik o dodatnim uslugama i naplatama

Na ovoj stranici je dat pregled dodatnih usluga koje nudimo putnicima i naplate koje mogu važiti za putovanja kompanijom Er Srbija.

Naplate za višak predatog prtljaga

 • U Evropi i između Evrope i Bliskog Istoka

  Period putovanja 01.01. - 15.06. i 11.09. - 31.12.

  Kupovina na aerodromu
  (u roku od 4 sata pre poletanja)
  Economy LIGHT Ostale tarife1 Sve tarife
  do 31 dan unapred 30 dana - 4 sata unapred
  Dodatna standardna torba2 40 EUR 50 EUR 60 EUR 60 EUR
  Dodatna standardna torba2 - promotivne tarife3 50 EUR 60 EUR
  Dodatni komad XL prtljaga4 55 EUR 65 EUR 110 EUR 160 EUR
  Dodatni komad XL prtljaga4 - promotivne tarife3 65 EUR 75 EUR 110 EUR 160 EUR
  Veća težina po komadu prtljaga od dozvoljene, ali ne veća od 32 kg 50 EUR
  Zbir dimenzija komada prtljaga je veći od 158 cm, ali ne veći od 203 cm 90 EUR
  Zbir dimenzija kofera za muzički instrument je veća od 203 cm, ali ne veća od 330 cm 110 EUR

  Period putovanja 16.06. - 10.09.

  Kupovina na aerodromu
  (u roku od 4 sata pre poletanja)
  Economy LIGHT Ostale tarife1 Sve tarife
  do 31 dan unapred 30 dana - 4 sata unapred
  Dodatna standardna torba2 45 EUR 55 EUR 60 EUR 60 EUR
  Dodatna standardna torba2 - promotivne tarife3 55 EUR 60 EUR
  Dodatni komad XL prtljaga4 65 EUR 75 EUR 110 EUR 160 EUR
  Dodatni komad XL prtljaga4 - promotivne tarife3 65 EUR 75 EUR 110 EUR 160 EUR
  Veća težina po komadu prtljaga od dozvoljene, ali ne veća od 32 kg 50 EUR
  Zbir dimenzija komada prtljaga je veći od 158 cm, ali ne veći od 203 cm 90 EUR
  Zbir dimenzija kofera za muzički instrument je veća od 203 cm, ali ne veća od 330 cm 110 EUR

  Važno

  • 1Economy STANDARD, Economy COMFORT, Business ALL INCLUSIVE, sve tarife kupljene pre uvođenja novog koncepta tarifa (osim tarifa za pomorce).
  • 2Standardna torba je maksimalne težine 23 kg i maksimalnog zbira dimenzija 158 cm.
  • 3Samo za Economy LIGHT tarife na RBD-jevima O, Z.
  • 4XL torba je težine 23-32 kg i zbira dimenzija 158-203 cm.
  • Naknade za višak prtljaga se sabiraju ukoliko postoje različite vrste dodatnog prtljaga (broj komada, težina i zbir dimenzija pojedinačnih komada prtljaga).
  • Komad prtljaga težine veće od 32 kg i/ili zbira dimenzija većeg od 203 cm će se prevesti isključivo kao roba (cargo).
  • U izuzetnim slučajevima i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.
 • Između Niša i Evrope*
  Vrsta torbe Kupovina na aerodromu
  od 4 sata pre leta
  Dodatna standardna torba1 40 EUR 45 EUR 50 EUR 55 EUR 65 EUR
  Dodatni komad XL prtljaga2 60 EUR 180 EUR
  Veća težina po komadu prtljaga od dozvoljene, ali ne veća od 32 kg 50 EUR
  Zbir dimenzija komada prtljaga je veći od 158 cm, ali ne veći od 203 cm 150 EUR
  Višak ručnog prtljaga 65 EUR

  Važno

  • *Obuhvata sledeće gradove: Bolonja, Budimpešta, Rim, Fridrihshafen, Karlsrue, Geteborg, Hanover, Han, Ljubljana, Nirnberg, Salcburg, Tivat.
  • 1Standardna torba je maksimalne težine 23 kg i maksimalnog zbira dimenzija 158 cm.
  • 2XL torba je težine 23-32 kg i zbira dimenzija 158-203 cm.
  • Naknade za višak prtljaga se sabiraju ukoliko postoje različite vrste dodatnog prtljaga (broj komada, težina i zbir dimenzija pojedinačnih komada prtljaga).
  • Komad prtljaga težine veće od 32 kg i/ili zbira dimenzija većeg od 203 cm će se prevesti isključivo kao roba (cargo).
  • U izuzetnim slučajevima i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.
 • Iz Amerike i Kanade ka Evropi, Bliskom istoku ili Africi
  Vrsta prekoračenja Kupovina na aerodromu
  (u roku od 4 sata pre poletanja)
  Prvi standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 65 USD / 85 CAD 100 USD / 130 CAD
  Drugi i svaki sledeći standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 65 USD / 85 CAD 70 USD / 220 CAD
  Veća težina po komadu od propisane, ali ne veća od 32 kg 90 USD / 260 CAD
  Zbir dimenzija komada prtljaga veći od 158 cm, ali ne veći od 203 cm 205 USD / 260 CAD
  Prvi komad dodatnog teškog i glomaznog prtljaga** 230 USD / 305 CAD 385 USD / 490 CAD
  Drugi i svaki sledeći komad dodatnog teškog i glomaznog prtljaga** 465 USD / 595 CAD
  Zbir dimenzija zaštitne kutije u koju je smešten muzički instrument je veći od 203 cm, ali ne veći od 330 cm 225 USD / 290 CAD

  Važno

  • *Standardna torba je maksimalne težine 23 kg i maksimalnog zbira dimenzija 158 cm.
  • **XL torba je težine 23-32 kg i zbira dimenzija 158-203 cm.
  • Naknade za višak prtljaga se sabiraju ukoliko postoje različite vrste dodatnog prtljaga (broj komada, težina i zbir dimenzija pojedinačnih komada prtljaga).
  • Komad prtljaga težine veće od 32 kg i/ili zbira dimenzija većeg od 203 cm će se prevesti isključivo kao roba (cargo).
  • U izuzetnim slučajevima i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.
 • Za sva ostala tržišta
  Vrsta prekoračenja Kupovina na aerodromu
  (u roku od 4 sata pre poletanja)
  Prvi standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 80 EUR 80 EUR
  Drugi i svaki sledeći standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 80 EUR 150 EUR
  Veća težina po komadu od propisane težine, ali ne veća od 32 kg 80 EUR
  Zbir dimenzija komada prtljaga je veći od 158 cm, ali ne veći od 203 cm 180 EUR
  Prvi komad dodatnog XL prtljaga** 210 EUR 340 EUR
  Drugi i svaki sledeći komad dodatnog XL prtljaga** 210 EUR 410 EUR
  Zbir dimenzija zaštitne kutije u koju je smešten muzički instrument je veći od 203 cm, ali ne veći od 330 cm 200 EUR

  Važno

  • *Standardna torba je maksimalne težine 23 kg i maksimalnog zbira dimenzija 158 cm.
  • **XL torba je težine 23-32 kg i zbira dimenzija 158-203 cm.
  • Naknade za višak prtljaga se sabiraju ukoliko postoje različite vrste dodatnog prtljaga (broj komada, težina i zbir dimenzija pojedinačnih komada prtljaga).
  • Komad prtljaga težine veće od 32 kg i/ili zbira dimenzija većeg od 203 cm će se prevesti isključivo kao roba (cargo).
  • U izuzetnim slučajevima i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.
 • Za pomorce koji putuju po JU tarifama za pomorce
  Kategorija putnika, ruta i vrsta viška prtljaga Cena na aerodromu
  Za pomorce koji putuju po Evropi
  Ukupna težina svih komada prtljaga je veća od 40 kg
  9 EUR/ višak kg
  Za pomorce koji putuju između Evrope i Bliskog istoka
  Ukupna težina svih komada prtljaga je veća od 40 kg
  14 EUR/ višak kg
  Za pomorce koji putuju iz/do Evrope i Afrike
  Ukupna težina svih komada prtljaga je veća od 40 kg
  16 EUR/ višak kg
  Za pomorce koji putuju iz Evrope u SAD
  Ukupna težina svih komada prtljaga je veća od 40 kg
  20 EUR/ višak kg
  Za pomorce koji putuju iz SAD u Evropu
  Ukupna težina svih komada prtljaga je veća od 40 kg
  25 USD/ višak kg
  Za pomorce koji putuju iz/do Evrope i Bangkoka, Kolomba, Hong Konga, Puketa, Karačija, Lahora, Seula, Ho Ši Mina, Singapura.
  Ukupna težina svih komada prtljaga je veća od 40 kg
  25 EUR/ višak kg

  Važno

  • Komad prtljaga težine veće od 32 kg i/ili zbira dimenzija većeg od 203 cm će se prevesti isključivo kao roba (cargo).
  • U izuzetnim slučajevima i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.

Muzički instrumenti

Za sva tržišta

Za letove koje obavlja Er Srbija

Muzički instrumenti kao predati prtljag

Ukoliko instrument zajedno sa kutijom prelazi dozvoljenu težinu ili dimenzije za besplatan prevoz, primeniće se standardna naplata za višak prtljaga.

Muzički instrumenti na zasebnom sedištu

Dodatno sedište za muzički instrument biće naplaćeno po istoj ceni kao i sedište za putnika.

Prevoz sportske opreme

Sportsku opremu (osim motki za preskakanje) možemo da svrstamo u malu, srednju i veliku (u skladu sa njenom težinom i dužinom). Motke za preskakanje neće biti kategorisane u malu, srednju ili veliku opremu, već za njihov prevoz važi poseban cenovnik.

Kada je prevoz sportske opreme besplatan?

Mala sportska oprema može da bude prevezena besplatno (čak i ako je njen zbir dimenzija po komadu veći od propisa) pod uslovom da zajedno sa vašim predatim prtljagom ne prelazi propisanu količinu besplatnog predatog prtljaga.
Dozvoljena količina besplatnog predatog prtljaga →

U slučaju da vaša mala sportska oprema prekoračuje propisanu količinu besplatnog predatog prtljaga, ne naplaćuju se standardne naplate za višak prtljaga, već specijalna naplata za prevoz sportske opreme.

Takođe, za prevoz srednje i velike sportske opreme primenjuju se specijalne naplate.

Između Srbije i Crne Gore/ Bosne i Hercegovine/ Hrvatske/ Makedonije/ Slovenije

Vrsta sportske opreme Za letove koje obavlja Er Srbija
Mala sportska oprema maks težine do 15 kg i dužine do 140 cm 20 EUR/ 23 USD
Srednja sportska oprema težine do 32 kg i dužine do 180 cm 35 EUR/ 40 USD
Velika sportska oprema težine do 45 kg i dužine do 277 cm 65 EUR/ 74 USD
Komplet motki za preskakanje maks težine do 10 kg i dužine do 450 cm 20 EUR/ 23 USD
Komplet motki za preskakanje težine od 10 do 20 kg i dužine do 450 cm 35 EUR/ 40 USD

Unutar Evrope osim prethodno navedenih država

Vrsta sportske opreme Za letove koje obavlja
Er Srbija
Za interlajn letove
koje obavlja više prevoznika
Mala sportska oprema maks težine do 15 kg i dužine do 140 cm 30 EUR/ 34 USD 45 EUR/ 51 USD
Srednja sportska oprema težine do 32 kg i dužine do 180 cm 55 EUR/ 62 USD 80 EUR/ 91 USD
Velika sportska oprema težine do 45 kg i dužine do 277 cm 100 EUR/ 113 USD 150 EUR/ 169 USD
Komplet motki za preskakanje maks težine do 10 kg i dužine do 450 cm 30 EUR/ 34 USD 55 EUR/ 62 USD
Komplet motki za preskakanje težine od 10 do 20 kg i dužine do 450 cm 55 EUR/ 62 USD 90 EUR/ 102 USD

Između Evrope i Bliskog Istoka/ Afrike

Vrsta sportske opreme Za letove koje obavlja
Er Srbija
Za interlajn letove
koje obavlja više prevoznika
Mala sportska oprema maks težine do 15 kg i dužine do 140 cm 45 EUR/ 51 USD 70 EUR/ 79 USD
Srednja sportska oprema težine do 32 kg i dužine do 180 cm 80 EUR/ 91 USD 120 EUR/ 135 USD
Velika sportska oprema težine do 45 kg i dužine do 277 cm 145 EUR/ 164 USD 220 EUR/ 248 USD
Komplet motki za preskakanje maks težine do 10 kg i dužine do 450 cm 45 EUR/ 51 USD 85 EUR/ 96 USD
Komplet motki za preskakanje težine od 10 do 20 kg i dužine do 450 cm 85 EUR/ 96 USD 140 EUR/ 158 USD

Između Evrope i SAD

Vrsta sportske opreme Naplate
Mala sportska oprema maks težine do 15 kg i dužine do 140 cm 90 EUR/ 102 USD
Srednja sportska oprema težine do 32 kg i dužine do 180 cm 110 EUR/ 124 USD
Velika sportska oprema težine do 45 kg i dužine do 277 cm 200 EUR/ 226 USD
Komplet motki za preskakanje maks težine do 10 kg i dužine do 450 cm 110 EUR/ 124 USD
Komplet motki za preskakanje težine od 10 do 20 kg i dužine do 450 cm 190 EUR/ 214 USD

Između Bliskog Istoka i SAD

Vrsta sportske opreme Naplate
Mala sportska oprema maks težine do 15 kg i dužine do 140 cm 90 EUR/ 102 USD
Srednja sportska oprema težine do 32 kg i dužine do 180 cm 110 EUR/ 124 USD
Velika sportska oprema težine do 45 kg i dužine do 277 cm 200 EUR/ 226 USD

Između Evrope i Zone 1*/ Zone 3** (osim SAD i Kanade)

Vrsta sportske opreme Za interlajn letove
koje obavlja više prevoznika
Mala sportska oprema maks težine do 15 kg i dužine do 140 cm 105 EUR/ 119 USD
Srednja sportska oprema težine do 32 kg i dužine do 180 cm 180 EUR/ 203 USD
Velika sportska oprema težine do 45 kg i dužine do 277 cm 330 EUR/ 372 USD
Komplet motki za preskakanje maks težine do 10 kg i dužine do 450 cm 120 EUR/ 136 USD
Komplet motki za preskakanje težine od 10 do 20 kg i dužine do 450 cm 200 EUR/ 226 USD

Napomene

 • * Zona 1 - Severna, Srednja i Južna Amerika, Karibi i Havaji
 • ** Zona 3 - Azija istočno od Urala, Australija, Novi Zeland i ostrva u Pacifiku

Još detalja za različite vrste sportske opreme

Bicikli

Ukoliko na našem letu prevozite bicikl potrebno je da:

 • Skinete točkove i pričvrstite ih za središnji deo bicikla
 • Skinete pedale i ostale isturene delove
 • Smanjite pritisak vazduha u gumama
 • Upakujte bicikl u zaštitnu foliju

Motori, električni bicikli i mopedi nisu dozvoljeni kao predati prtljag. Na našim letovima mogu biti prihvaćena maksimalno 3 bicikla po avionu. U produžetku možete da proverite šta sve spada u određenu sportsku opremu koju možete da unesete na let:

Golf oprema

Oprema za golf podrazumeva:

 • 1 × torba za golf
 • 1 × komplet golf loptica
 • 1 × komplet golf štapova
 • 1 × par cipela za golf

Skijaška oprema za sneg/ vodu

Ski oprema za sneg podrazumeva:

 • 1 × par skija
 • 1 × par skijaških štapova
 • 1 × par skijaških čizama

Ski oprema za vodu podrazumeva:

 • 1 × par skija za vodu

Oprema za surfovanje

Oprema za surfovanje podrazumeva:

 • 1 × daska za surfovanje

Oprema za jedrenje

Oprema za jedrenje sastoji se iz:

 • 1 × daska
 • 1 × drveni držač za jedro
 • 1 × jarbol
 • 1 × jedro

Oprema za kuglanje

Oprema za kuglanje se sastoji iz:

 • 1 × torba za opremu
 • 1 × kugla
 • 1 × par cipela za kuglanje

Oprema za pecanje

Oprema za pecanje sastoji se iz:

 • 1 × kutija za pribor
 • 1 × meredov
 • 1 × mašinica
 • 1 × par čizama za ribolov
 • 2 × štap za pecanje

Ronilačka oprema

Komplet ronilačke opreme sadrži:

 • 1 × prazna boca za ronjenje
 • 1 × regulator
 • 1 × pojas za bocu
 • 1 × merač pritiska za bocu
 • 1 × odelo za ronenje
 • 1 × maska
 • 2 × peraja
 • 1 × disaljka
 • 1 × nož
 • 1 × harpun
 • 1 × sigurnosni prsluk

Prilikom prihvata na let biće provereno da li je boca za ronjenje ispražnjena.

Rezervacija sedišta unapred

 • Letovi u trajanju do 1h 20min
  Cenovnik za Branded fares
  Cenovnik za Fare Family
  Sedište po vašem izboru Economy LIGHT Economy STANDARD Economy COMFORT Business ALL INCLUSIVE
  Sedište sa više prostora za noge 9 EUR1 9 EUR1 9 EUR1 besplatno
  Prioritetna zona 4 EUR 4 EUR 4 EUR besplatno
  Standardno sedište 3 EUR - 4 EUR1 3 EUR - 4 EUR1 besplatno besplatno
  Sedište po vašem izboru T,E,U V,L,Q M,K H,B,Y,W,D,C,J
  Sedište sa više prostora za noge 9 EUR1 9 EUR1 9 EUR1 besplatno
  Prioritetna zona 4 EUR 4 EUR 4 EUR besplatno
  Standardno sedište 3 EUR - 4 EUR1 3 EUR - 4 EUR1 besplatno besplatno

  Napomene

  • 1Dostupno samo kada let obavla letelica tipa Airbus A319/A320.
  • Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER).
  • Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom putniku i segmentu putovanja.
  • Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište.
  • Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.
 • Letovi u trajanju do 3h 40min
  Cenovnik za Branded fares
  Cenovnik za Fare Family
  Sedište po vašem izboru Economy LIGHT Economy STANDARD Economy COMFORT Business ALL INCLUSIVE
  Sedište sa više prostora za noge 12 EUR1 12 EUR1 12 EUR1 besplatno
  Prioritetna zona 8 EUR 8 EUR 8 EUR besplatno
  Standardno sedište 4 EUR - 7 EUR1 4 EUR - 7 EUR1 besplatno besplatno
  Sedište po vašem izboru T,E,U V,L,Q M,K H,B,Y,W,D,C,J
  Sedište sa više prostora za noge 12 EUR1 12 EUR1 12 EUR1 besplatno
  Prioritetna zona 8 EUR 8 EUR 8 EUR besplatno
  Standardno sedište 4 EUR - 7 EUR1 4 EUR - 7 EUR1 besplatno besplatno

  Napomene

  • Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER).
  • Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom putniku i segmentu putovanja.
  • Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište.
  • Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.
 • Letovi između Beograda i Njujorka
  Cenovnik
  Sedište po vašem izboru T,E U,V L,Q,M,K H,B,Y,W,D,C,J
  Sedište sa više prostora za noge 80 EUR 80 EUR 80 EUR besplatno
  Prioritetna zona 30 EUR 30 EUR 30 EUR besplatno
  Standardno sedište 15 EUR - 25 EUR 15 EUR - 25 EUR besplatno besplatno

  Napomene

  • Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER).
  • Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom putniku i segmentu putovanja.
  • Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište.
  • Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.
 • Letovi između Niša i Evrope
  Cenovnik
  IATA oznaka Destinacija Standardno sedište A Standardno sedište B Prioritetno sedište Sedište sa više prostora za noge
  BLQ Bolonja, Italija EUR 5,02 EUR 5,21 EUR 7,15 EUR 12,19
  BUD Budimpešta, Mađarska EUR 4,95 EUR 4,11 EUR 7,15 EUR 10,40
  FDH Fridrihshafen, Nemačka EUR 4,61 EUR 4,09 EUR 7,15 EUR 12,87
  FKB Baden, Nemačka EUR 7,13 EUR 7,25 EUR 10,45 EUR 13,82
  GOT Geteborg, Švedska EUR 7,31 EUR 7,25 EUR 10,45 EUR 13,82
  HAJ Hanover, Nemačka EUR 7,18 EUR 7,25 EUR 10,45 EUR 13,82
  HHN Frankfurt, Nemačka EUR 7,17 EUR 7,25 EUR 10,45 EUR 13,82
  LJU Ljubljana, Slovenija EUR 4,64 EUR 3,46 EUR 7,15 EUR 10,92
  NUE Nirnberg, Nemačka EUR 4,61 EUR 4,09 EUR 7,15 EUR 12,86
  ROM Rim, Italija EUR 5,15 EUR 3,91 EUR 7,15 EUR 11,96
  SZG Salcburg, Austrija EUR 5,03 EUR 3,95 EUR 7,15 EUR 12,17
  TIV Tivat, Crna Gora EUR 5,36 EUR 3,21 EUR 7,15 EUR 9,71

  Napomene

  • Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER).
  • Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom putniku i segmentu putovanja.
  • Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište.
  • Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.

Rezervacija dodatnih sedišta

Dodatno sedište

Cena Dodatnog sedišta zavisi od visine tarife dostupne u trenutku kupovine. Usluga je predmet raspoloživosti.

Tri dodatna sedišta na letovima između Beograda i Njujorka

Usluga je dostupna samo na šalterima Er Srbije za prijavu na let na beogradskom aerodromu ‘Nikola Tesla’ (BEG), za letove Er Srbije iz Beograda za Njujork i na šalteru za prijavu na let u Njujorku (JFK), za letove iz Njujorka za Beograd, po ceni od 200 EUR (USD protivvrednost).

Pristup Er Srbija Premijum salonu

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Cena jednokratne propusnice za Premijum salon u periodu između 13:00 i 15:00 časova je 13 EUR i podrazumeva posluženje sa švedskog stola i čašu vina.

Putnici Maksimalna dužina boravka do 1 sat Maksimalna dužina boravka do 3 sata Dnevna propusnica* Godišnja propusnica
Svi putnici u Ekonomskoj klasi koji putuju Er Srbijom 18 EUR 35 EUR 70 EUR 550 EUR
Svi putnici koji putuju bilo kojom drugom avio-kompanijom1 25 EUR 45 EUR 70 EUR 550 EUR

Er Srbija nudi putnicima i članovima Etihad Guest programa priliku da iskoriste svoje Etihad milje za dve vrste jednokratnih propusnica za Premium salon na beogradskom aerodromu Nikola Tesla.

Maksimalna dužina boravka do 1 sat Maksimalna dužina boravka do 3 sata
2500 Guest milja 5000 Guest milja

Uslovi korišćenja milja za jednokratne propusnice

Napomene

 • 1Putnici koji putuju bilo kojom drugom avio-kompanijom, kao i putnici koji putuju kompanijom Er Srbija, ali imaju kartu druge avio-kompanije (broj karte ne počinje sa 115), mogu da kupe propusnice na prijemnici Premijum salona, pod uslovom da ima slobodnog mesta.
  Od 01.10.2018. putnici sa letova koji počinju sa "AZ" mogu uz doplatu da koriste Er Srbija Premijum salon.
 • Premijum salon kompanije nalazi se u delu aerodroma Nikola Tesla kojem je pristup ograničen, stoga je neophodno da prethodno prođete imigracionu kontrolu, ukoliko letite iz Beograda.
 • Da biste ušli u salon, treba da pokažete važeću kartu za ukrcavanje. Bilo bi dobro da imate kod sebe i dokaz o kupovini (poželjno u elektronskom formatu, ali može i na papiru).
 • Alkoholna pića mogu da dobiju samo putnici stari 18 i više godina.
 • Stil oblačenja - ležerni poslovni stil tokom čitavog boravka.
 • Pušenje je zabranjeno.
 • *Dnevna karta može se iskoristiti samo u tom danu. Odnosi se na sve letove. Obuhvata sva alkoholna pića i ponudu sa bifea i a la cart opciju.

Posebne usluge i usluge tokom leta

Pratilac za najmlađe

Usluga Unutar Evrope i između
Evrope i Bliskog Istoka
Između Evrope i SAD
Praćenje jednog deteta (cena po pravcu) 45 EUR 90 EUR
Praćenje više braće i/ili sestara sa istim prezimenom i/ili adresom koji putuju zajedno u okviru iste rezervacije (cena po pravcu) 45 EUR 90 EUR

Doček i asistencija (Meet and Assist)

Ova usluga je moguća samo na određenim aerodromima, a cene se razlikuju u zavisnosti od leta, od toga da li vam je asistencija potrebna u dolasku ili odlasku, kao i od toga da li vaše putovanje uključuje više zaustavljanja.
Doček i asistencija (Meet and Assist) →

Putovanje sa kućnim ljubimcima

Vaše putovanje Za letove koje obavlja samo Er Srbija
Između Srbije i Crne Gore/ Bosne i Hercegovine/ Makedonije/ Hrvatske/ Slovenije 25 EUR
Unutar Evrope osim prethodno navedenih država 45 EUR
Između Evrope i Bliskog Istoka/ Afrike 65 EUR
Između Evrope/ Bliskog Istoka i SAD 85 EUR

Poklon vaučeri

Poklon vaučer možete kupiti, a potom i iskoristiti:

 • U Er Srbija poslovnicama u Beogradu: Bulevar kralja Aleksandra 17 i Jurija Gagarina 12,
 • Putem Er Srbija Kontakt centra.

Možete odabrati poklon vaučer u vrednosti od: 25 EUR, 50 EUR, 100 EUR i 200 EUR*.

Pakete za proslave možete da kupiti najkasnije 48 sati pre leta

Paket Opis Cena
Tvoj poseban trenutak uz tortu Čokoladna premium torta "Ana" od 0,5 kg 10 EUR
Tvoj poseban trenutak uz tortu sa posvetom i penušavac za dvoje Čokoladna premium torta "Ana" od 0,5 kg sa posvetom* i penušavac "Le Contesse Prosecco Treviso" od 0,2 l 20 EUR
Tvoj poseban trenutak uz tortu sa posvetom, šampanjac i ružu Čokoladna premium torta "Ana" od 0,5 kg sa posvetom*, "Mumm" šampanjac od 0,375 l i ruža 35 EUR

Napomena

 • *POSVETU MOŽETE PORUČITI NAJKASNIJE 72 SATA PRED LET, PUTEM KONTAKT CENTRA.

Paketi dodatnih usluga

 • Prioritetni tretman u Beogradu - EUR 27,99
  Ovaj paket dodatnih usluga garantuje najbolje iskustvo na aerodromu u Beogradu. U cenu paketa je uključen 1-časovni boravak u Er Srbija Premijum salonu, prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli, kao i prvenstvo pri prijavi na let i ukrcavanju.
 • Dodatna Standardna Torba + Sedište po izboru - EUR 42,99 - NAJBOLJA PONUDA!
  Kupi u paketu za putovanje bez brige.
 • Prvenstvo na aerodromu - EUR 9,99
  Ovaj paket ti pruža brži i lagodniji prolazak kroz aerodromske formalnosti. U cenu paketa su uključene usluge koje ti donose prvenstvo pri prijavi na let, pri ukrcavanju i pri otpremi prtljaga. Kupovinom ovog paketa dobijaš tri dodatne usluge po ceni dve.
 • Sedište po izboru + Prvenstvo pri ukrcavanju - EUR 6,99* ili EUR 8,40**
  Rezervacija sedišta koje se plaća te kvalifikuje za 50% popusta na uslugu prvenstva pri ukrcavanju ukoliko ih kupiš u paketu. Cena paketa varira u zavisnosti od trajanja leta.

Usluge tokom leta

Za letove koje obavlja samo Er Srbija Ekonomska klasa Biznis klasa
WI-Fly 2,90 EUR/ 4 USD - 18,90 EUR/ 22 USD
Za dodatne informacije i cene klikinte ovde.
Ručavanje tokom leta uz naknadu* besplatno
Sokovi, čaj i kafa uz naknadu* besplatno
Alkoholna pića uz naknadu* besplatno
Obroci i užine** uz naknadu* besplatno
Zabava tokom leta Besplatno. Dostupno na letovima između Beograda i Njujorka.
Paketić za decu Paketići su besplatni i trenutno se dele na letovima između Beograda i Njujorka.
Ćebad i jastuci Besplatno. U ponudi na određenim letovima.
Prioritetni prtljag 4 EUR Besplatno.
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli 5 EUR Besplatno.
Prvenstvo pri ukrcavanju 5 EUR Besplatno.
Prvenstvo pri prijavi na let 5 EUR / 15 EUR Besplatno.

Napomene

 • *Besplatno na letovima između Beograda i Njujorka
 • *Elevate Deli&Bar
 • **Na svim Er Srbija letovima našim putnicima služimo osveženje u vidu vode i grickalica.

Obroci na letu

Letovi do 80 minuta

Obrok Cena
Sendvič sa dimljenom piletinom i sirom 4 EUR
Vegetarijanski sendič 4 EUR
Čokoladni mafin 1 EUR
Orasnica 1 EUR

Letovi preko 80 minuta

Obrok Cena
Pita sa pečurkama sa satarašem 6.5 EUR
Kajgana sa mladim sirom 6.5 EUR
Grilovana piletina u sosu od pečenja 9 EUR
Vegetarijanska musaka 9 EUR

Letovi za/iz Njujorka

Obrok Cena
Pohovana piletina u ajoli sosu 14 EUR
Zlatiborska komplet lepinja 12 EUR
Knedle od krompira 14 EUR

Specijalni obroci

Obrok Let preko 80 minuta Za/iz Njujorka
Nevegetarijanski Hindu Obrok (HNML) 7 EUR Besplatno
Pravoslavni posni Obrok primpremljen na ulju (OOML) 7 EUR Besplatno
Vegetarijanski Đain Obrok (VJML) 7 EUR Besplatno
Pravoslavni posni Obrok pripremljen na vodi (OWML) 7 EUR Besplatno
Halal Obrok (MOML) 7 EUR Besplatno
Pravoslavni posni Obrok sa ribom (OFML) 7 EUR Besplatno
Košer Obrok (KSML)
Dostupan za putnike ekonomske klase samo na letovima dužim od 2 sata
14 EUR Besplatno
Azijski vegetarijanski Obrok (AVML) 7 EUR Besplatno
Lakto-ovo vegetarijanski Obrok (VLML) 7 EUR Besplatno
Vegetarijanski Obrok (VGML) 7 EUR Besplatno
Obrok sa niskim sadržajem masti/holesterola (LFML) 7 EUR Besplatno
Niskokalorični Obrok (LCML) 7 EUR Besplatno
Obrok za dijabetičare (DBML) 7 EUR Besplatno
Obrok blagog ukusa (BLML) 7 EUR Besplatno
Obrok bez laktoze (NLML) 7 EUR Besplatno
Obrok bez glutena (GFML) 7 EUR Besplatno
Riba i plodovi mora (SFML) 7 EUR Besplatno
Obrok od svežeg povrća (RVML) 7 EUR Besplatno
Obrok bez ribe (NFML) 7 EUR Besplatno
Obrok bez soli (LSML) 7 EUR Besplatno
Sveže voće (FPML) 7 EUR Besplatno
Obrok za decu uzrasta od 2 do 12 godina (CHML) 7 EUR Besplatno
Obrok za bebe (BBML) 7 EUR Besplatno