Air Serbia

O nama

Er Srbija je lider u avio-saobraćaju još od osnivanja kompanije 1927. godine. Sada, uz novo ime i sa novim identitetom, širom naše rastuće mreže linija možemo da ponudimo nov koncept udobnosti tokom leta.

Svoju reputaciju gradimo svojim postupcima. Stoga, naše osnovne vrednosti naglašavaju značaj poslovanja sa integritetom i preuzimanja odgovornosti za pravilno postupanje u svakoj situaciji.

Ove vrednosti prožimaju Kodeks poslovne etike Er Srbije i čine suštinu našeg odnosa prema klijentima i dobavljačima.

Kako bismo obezbedili poštovanje Kodeksa poslovne etike, uspostavljena je Etička linija putem koje naši zaposleni, klijenti, treća lica i zainteresovane strane mogu da ukažu na nepravilnosti i prijave povrede Kodeksa poslovne etike i naših vrednosti (molimo vas da obratite pažnju da Etička linija ne služi za prijavu žalbi klijenata i opšte upite, ovakve prijave pošaljite stranice Kontaktirajte nas).

 • Šta je etička linija?

  To je servis za prijavu povreda Kodeksa poslovne etike dostupan 24 časa na dan, kojim u naše ime rukovodi nezavisna kompanija Expolink Europe. Putem Etičke linije možete da postavite pitanje ili ukažete na nepravilnosti u vezi sa primenom Kodeksa poslovne etike ili zakona.

 • Ko može da koristi Etičku liniju?

  Etička linija je otvorena za pozive svih zaposlenih i klijenata Kompanije i ostalih zainteresovanih strana koji žele da ukažu na nepravilnosti. Međutim, ona se ne koristi za prijavu žalbi klijenata ili druge slične upite.

 • Kako možete da prijavite nepravilnosti putem Etičke linije?

  Imate na raspolaganju tri mogućnosti:

  1. Pozivom na broj Etičke linije za Srbiju. Ukoliko želite, možete da tražite da razgovarate sa operaterom na srpskom jeziku. Prijava je moguća na 300 različitih jezika. Preuzmite listu brojeva Etičke linije po zemljama (pdf).
  2. Slanjem elektronske pošte sa detaljima o nepravilnosti na koju ukazujete na adresu asethics@expolink.co.uk.
  3. Podnošenjem izveštaja (unesite pristupnu šifru "ethicsline").
 • Šta će se desiti nakon što pozovete Etičku liniju?

  Vaš poziv ili pitanje biće prosleđeni stručnom operateru koji će vam dati jedinstveni PIN kod koji ćete moći da koristite i pratite razvoj situacije u vezi sa podnetom prijavom. Prijavu možete izvršiti anonimno ili možete ostaviti svoje kontakt podatke.

  Vaša prijava će biti prosleđena Službi za etiku i usklađenost poslovanja koja će istu obraditi i preduzeti odgovarajuće korake. Ukoliko ste postavili pitanje, uslediće odgovor ili savet stručnjaka u vezi sa vašom nedoumicom. Prijave koje se odnose na navodne zloupotrebe ili povrede Kodeksa poslovne etike, biće prosleđene našem timu za interne istrage koji će istragu sprovesti po odgovarajućoj proceduri i, po potrebi, uz konsultaciju sa eksternim stručnjacima.