Air Serbia

Odredbe i Uslovi u vezi sa korišćenjem web profila na airserbia.com

Kreiranjem Er Srbija web profila, prihvatate Odredbe i uslove u vezi sa korišćenjem ličnog korisničkog profila na airserbia.com

Ove Odredbe i uslovi opisuju kako da kreirate i koristite svoj web profil i kako će Er Srbija koristiti podatke sa vašeg profila za postojeće i nove usluge.

Registracija

Er Srbija vam nudi mogućnost da kreirate svoj individualni web profil na airserbia.com. Važno je da se pridržavate ovih pravila prilikom registrovanja web profila na airserbia.com.

Nemojte drugim licima davati svoju lozinku niti pristup vašem web profilu.

Svoje lične podatke održavajte tačnim i ažurnim. Ovo je važno zbog toga što će vaši lični podaci biti korišćeni prilikom rezervacije karata na airserbia.com.

Korišćenje informacija iz web profila

Er Srbija će koristiti podatke iz web profila za popunjavanje brojnih aplikacija na našem sajtu i u svrhu slanja informacija i ponuda, ukoliko ste se prijavili za naš newsletter.

Korišćenje vašeg web profila

Možete koristiti svoje sačuvane lične podatke prilikom kreiranja onlajn rezervacije ili onlajn upravljanja vašim rezervacijama za karte kupljene na airserbia.com.

Možete koristiti podatke koje ste sačuvali samo ako ste već ulogovani na airserbia.com. U svakom trenutku možete obrisati ili ažurirati svoje lične podatke.

Rezervisanja

Uz web profil, proces rezervacije karta će vam biti lakši i efikasniji.

Podaci iz pasoša

Možete čuvati podatke iz svog pasoša u svom web profilu i tako sebi olakšati proces rezervacije karata zahvaljujući unapred popunjenim podacima iz pasoša.

Sve avio-kompanije imaju obavezu da podatke iz pasoša svojih putnika dostavljaju organima određenih zemalja pre poletanja. Ovi podaci iz pasoša poznati su pod nazivom API - Podaci o putniku pre leta. Molimo vas da imate u vidu da ste vi odgovorni za tačnost podataka iz pasoša u svom web profilu, i da vam bilo koji podaci koji su netačni ili lažni mogu prouzrokovati probleme pri prolasku kroz carinsku kontrolu na dolaznom aerodromu.

Prijava za newsletter

Prilikom ili nakon registracije, možete se odlučiti da primate marketinški materijal Er Srbije. Možete se ođaviti od primanja marketinškog materijala u bilo kom trenutku.

Brisanje naloga

U bilo kom trenutku možete odlučiti da obrišete svoj nalog. Brisanje naloga je trajno i ne može se poništiti, ali se uvek možete ponovo registrovati.

Privatnost

Er Srbija neće vaše lične podatke deliti sa bilo kojom trećom stranom bez vašeg pristanka. Za više informacija u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka na airserbia.com, molimo vas da pročitate našu Politiku zaštite privatnosti i Prava putnika.

Opšte odredbe

Er Srbija zadržava pravo da izmeni ili otkaže neke funkcionalnosti i/ili procedure u vezi sa web profilima ili da izmeni ove Odredbe i uslove.

Er Srbija ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi sa zahtevima vlasnika web profila za nadoknadu štete zbog zakonom zahtevanih izmena koje su specifične za svaku zemlju. Obaveštenja o izmenama i dopunama ovih Odredbi i uslova biće dostavljena putem web profila.

Er Srbija ne prihvata nikakvu odgovornost u pogledu bilo kakve štete, kašnjenja ili gubitka koji proističu ili su povezani za korišćenjem web profila ili bilo kojih podataka koje (netačno) sačuvate, osim ukoliko takva šteta ili gubitak proisteknu iz krajnje nepažnje Er Srbije, ili ih Er Srbija namerno izazove. Svi zahtevi za nadoknadu štete moraju se dostavi neposredno Er Srbiji.