Air Serbia

Το σχέδιο υποστήριξης πελατών

Εκτός από την ασφαλή πτήση, η προτεραιότητα της εταιρείας Air Serbia είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε άνετη πτήση στους επιβάτες μας.

Το σχέδιο υποστήριξης πελατών, εκπονημένο σύμφωνα με τις διατάξεις περί μεταφορών, αποτελεί για μας την υποχρέωση βάσει της οποίας εξυπηρετούμε τους πελάτες πάντα ευγενικά, εγκαίρως και στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικότητας, ειδίκευσης και υπηρεσιών.

Αυτό το Σχέδιο υποστήριξης πελατών δεν αποτελεί μέρος των Γενικών όρων μεταφορών της Air Serbia. Τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει συμβολαίου που αφορούν το δικό σας ταξίδι αναφέρονται στους Γενικού όρους μεταφορών της Εταιρείας Air Serbia.

Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται το Σχέδιο υποστήριξης πελατών και θα εφαρμόζεται μόνο σε υπερατλαντικές πτήσεις προς και από τις ΗΠΑ τις οποίες υλοποιεί η Air Serbia.

 • Το κατώτερο διαθέσιμο αντίτιμο

  Στους πελάτες οι οποίοι καλέσουν το Contact center της Air Serbia, ανοίξουν την ιστοσελίδα της Air Serbia U.S., ή επισκεφθούν τα γραφεία της Air Serbia ώστε να ενημερωθούν περί κόστους ή να κάνουν κράτηση εισιτηρίων, η Air Serbia, αν κάτι τέτοιο υφίσταται, θα ανακοινώνει ότι το κατώτερο αντίτιμο το οποίο το προσφέρει η Air Serbia είναι διαθέσιμο και αλλού.

 • Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και αναδρομολογήσεις

  Η Air Serbia, χωρίς καθυστερήσεις, θα παρέχει ενημέρωση για κάθε αλλαγή του status της πτήσης σε όλους τους επιβάτες στους οποίους έχουν εκδοθεί τα εισιτήρια, στους επιβάτες οι οποίοι κάναν κράτηση των εισιτηρίων όπως και στο κοινό και συγκεκριμένα, το αργότερο εντός 30 λεπτών από την στιγμή της λήψης της πληροφορίας. Τις πληροφορίες περί του status της πτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν στο Contact center της Air Serbia (για τις κλήσεις από τις ΗΠΑ στον αριθμό + 1 (718) 7258642, δωρεάν αριθμός για τους επιβάτες με ειδικές ανάγκες +1 (888) 3909847· για τις κλήσεις από την Σερβία στον αριθμό 0800 111 528· για τις κλήσεις από άλλες χώρες στον αριθμό +381 11 311 2 123, στην ιστοσελίδα της Air Serbia στο Αφίξεις & Αναχωρήσεις or ή Δική μου κράτηση).

  Όποτε είναι εφικτό, η Air Serbia θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώσει εκ των προτέρων τους πελάτες στον αριθμό (στους αριθμούς) τηλεφώνου / τηλεφώνων ή μέσω e-mail (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που δηλώθηκαν την στιγμή της κράτησης του εισιτηρίου. Όταν αγοράζετε εισιτήρια απευθείας από την Air Serbia (Αντιπροσωπίες, Contact center ή στην ιστοσελίδα της Air Serbia), συνιστάμε να αφήσετε τον δικό σας αριθμό κινητού τηλεφώνου και το e-mail ώστε να μπορέσουμε εγκαίρως να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε περί σημαντικών αλλαγών του πλάνου του ταξιδιού.

  Αν κάνατε κράτηση της πτήσεις / των πτήσεων μέσω του Τουριστικού γραφείου και ο αριθμός του τηλεφώνου σας δεν βρίσκεται στο σύστημα μας, ο πράκτορας από το Τουριστικό γραφείο είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία μαζί σας.

  Για λόγους επείγουσας ιατρικής βοήθειας ή λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών, δύναται να προκύψει η αναδρομολόγηση της πτήσης σας σε άλλον προορισμό. Αν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει η αναδρομολόγηση της πτήσης, η Air Serbia θα σας ενημερώσει σχετικά – όποτε αυτό είναι εφικτό και βέβαια, πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση που η αναδρομολόγηση θα προκύψει μετά την απογείωση, θα σας ενημερώσει το πλήρωμα του αεροπλάνου.

  Σε περίπτωση που η ακύρωση της πτήσης προκύψει στην διάρκεια της προσγείωσης στην πόλη στην οποία αναδρομολογήθηκε η πτήση, η Air Serbia με δικά της έξοδα θα αναλάβει την ευθύνη για την οργάνωση και την αναδρομολόγηση των επιβατών. Αν δεν είμαστε σε θέση να σας κατευθύνουμε σε άλλη πτήση, θα σας εξασφαλίσουμε την κατάλληλη διανυκτέρευση.

 • Παράδοση των αποσκευών

  Ο στόχος μας είναι να σας παραδώσουμε τις αποσκευές σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την προσγείωση. Εάν στην διάρκεια του ταξιδιού, οι αποσκευές οι οποίες παραδόθηκαν δεν φτάσουν μαζί με τον επιβάτη ο οποίος ταξιδεύει προς ή από τις ΗΠΑ, η Air Serbia θα καταβάλλει όλες τις εύλογες προσπάθειες ώστε να επιστρέψει τις αποσκευές στον επιβάτη εντός 24 ωρών και να προσφέρει αποζημίωση για όλες τις εύλογες δαπάνες οι οποίες προέκυψαν ως αποτέλεσμα της καθυστερούμενης παράδοσης των αποσκευών, με τους περιορισμούς της ευθύνης που προβλέπονται με την Σύμβαση του Μόντρεαλ. Με την παροχή σημαντικών πληροφοριών για την επικοινωνία, συμπεριλαμβάνοντας και την σήμανση των αποσκευών, θα μας βοηθήσετε ώστε να εξασφαλίσουμε οι αποσκευές να σας επιστραφούν.

  Αν οι παραδοθείσες αποσκευές χαθούν, φθαρούν ή καταστραφούν, η Air Serbia θα αναλάβει την ευθύνη σύμφωνα με τους περιορισμούς ευθύνης οι οποίοι προβλέπονται με την Σύμβαση του Μόντρεαλ. Σύμφωνα με την Σύμβαση του Μόντρεαλ, η μέγιστη ευθύνη του αερομεταφορέα ανά πρόσωπο, ανά πτήση, για την αναβολή της παράδοσης, την απώλεια ή την φθορά στις αποσκευές ανέρχεται στα 1.131 ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα. Για επιπρόσθετες πληροφορίες περί περιορισμών ή απαλλαγής από την ευθύνη, παρακαλώ δείτε τους Όρους μεταφορών για τις ΗΠΑ / Καναδά της Air Serbia.

  Ορισμένες φορές, λόγω της διάρκειας της πτήσης, των συχνοτήτων των πτήσεων και των διαδικασιών της Τελωνειακής και της υπηρεσίας μετανάστευσης, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί περισσότερος χρόνος ώστε να επιστραφούν οι κρατημένες, οι χαμένες ή οι μη παραληφθείσες αποσκευές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για την παράδοση των κρατημένων, χαμένων ή των κατεστραμμένων αποσκευών παραλαμβάνοντας το δελτίο Αιτήματος από την Υπηρεσία για τα χαμένα και ευρισκόμενα αντικείμενα στο Αεροδρόμιο στο οποίο έφτασε η πτήση. Για πληροφορίες περί status των χαμένων αποσκευών πρέπει vα επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Air Serbia.

  Τα αντικείμενα αξίας όπως είναι τα χρήματα, τα κοσμήματα, τα πολύτιμα μέταλλα, οι υπολογιστές, οι προσωπικές ηλεκτρικές συσκευές, αξιόγραφα, επαγγελματικά έγγραφα, διαβατήρια και άλλα προσωπικά έγγραφα, πρέπει να παραμένουν στον επιβάτη στις χειραποσκευές.

  Η Air Serbia δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ζημία και την καταστροφή των αποσκευών που δεν έχουν παραδοθεί (δηλαδή των χειραποσκευών), ούτε άλλων αντικειμένων τα οποία παραμένουν στους επιβάτες εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με την Σύμβαση του Μόντρεαλ ή με άλλες ισχύουσες εθνικές και διεθνείς διατάξεις ή νόμους.

  Αν το δικό σας σχέδιο ταξιδιού εμπεριέχει τμήματα (πτήσεις) τις οποίες υλοποιεί / υλοποιούν κάποιοι άλλοι αερομεταφορείς, οι ειδικές αποσκευές πρέπει να παραδοθούν το αργότερο 48 ώρες πριν την αναχώρηση ώστε ο Λειτουργικός φορέας να τις παραλάβει και να επιβεβαιώσει την παραλαβή.

  Η πολιτική της Air Serbia για την διαχείριση των αποσκευών →

 • Διαχείριση της κράτησης

  Επιτρέπεται στους πελάτες να διατηρήσουν την τηλεφωνική τους κράτηση χωρίς πληρωμή το πολύ 24 ώρες και συγκεκριμένα σε περίπτωση που η ίδια η κράτηση υλοποιήθηκε απευθείας μέσω του Contact center της Air Serbia ή, εναλλακτικά, μπορούν αν ακυρώσουν την κράτηση (και για τις πτήσεις οι οποίες υλοποιούνται από τους share partners) χωρίς επιβάρυνση το αργότερο 24 ώρες μετά την δήλωση της κράτησης σε περίπτωση που το εισιτήριο κρατήθηκε το λιγότερο επτά ημέρες πριν την αναχώρηση. Οι πελάτες οι οποίοι κάνουν την κράτηση εισιτηρίου μέσω της ιστοσελίδας της Air Serbia, μπορούν να ακυρώσουν την κράτηση χωρίς αποζημίωση το πολύ 24 ώρες μετά την δήλωση της κράτησης σε περίπτωση που η κράτηση του εισιτηρίου έγινε το λιγότερο επτά ημέρες πριν την αναχώρηση.

  Για αγορασμένα εισιτήρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους περί εικοσιτετράωρου από την προηγούμενη παράγραφο, στις περιπτώσεις όπου το εισιτήριο έχει πληρωθεί, εφαρμόζεται η συνηθισμένη πολιτική της επιστροφής χρημάτων. Αν αποφασίσετε να αλλάξετε το πλάνο του ταξιδιού σας, η τιμή του εισιτηρίου μπορεί να αλλάξει.

  Για επιπρόσθετες πληροφορίες στις ΗΠΑ παρακαλούμε καλέστε την Air Serbia στον αριθμό + 1 (718) 7258642. Αν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας, μπορείτε να απευθυνθείτε δωρεάν στην Air Serbia στις ΗΠΑ στο τηλέφωνο +1 (888) 3909847 μέσω της υπηρεσίας Telecomunications Relay Service (TRS) Τα στοιχεία για την επικοινωνία με την Air Serbia για όλα τα μέρη του κόσμου μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα Επικοινωνία στην δική μας ιστοσελίδα.

 • Επιστροφή χρημάτων

  Η Air Serbia θα επεξεργαστεί όλα τα αποδεκτά αιτήματα για τις επιστροφές χρημάτων εντός χρονικών ορίων που αναφέρονται στο κείμενο που ακολουθεί και μετά την λήψη όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες επιλογής δεν υπόκεινται στην επιστροφή χρημάτων. Για όλες τις ακόλουθες αποζημιώσεις που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες επιλογής τις οποίες ο επιβάτης δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει λόγω υπερκρατήσεων ή της ακύρωσης της πτήσης, θα γίνει η επιστροφή χρημάτων.

  Για όλα τα ισχύοντα εισιτήρια και προϊόντα και υπηρεσίες επιλογής που αγοράστηκαν με πιστωτική κάρτα ή τοις μετρητοίς στην εδαφική επικράτεια των ΗΠΑ, θα γίνει η επιστροφή χρημάτων εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης των απαραίτητων στοιχείων για την επιστροφή χρημάτων. Στην επιστροφή χρημάτων στην πιστωτική κάρτα δύναται να περάσουν δύο υπολογιστικές περίοδοι προτού το ποσό φανεί στην ενημέρωση και για αυτόν τον λόγο συνιστάμε να απευθυνθείτε απευθείας στην εταιρεία η οποία εξέδωσε την πιστωτική κάρτα ώστε να επιβεβαιώσετε πως έγινε η επιστροφή χρημάτων. Για τα εισιτήρια και για τα προϊόντα και υπηρεσίες επιλογής που πληρώθηκαν με την επιταγή ή τοις μετρητοίς, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης των απαραίτητων στοιχείων.

  Το αίτημα για την επιστροφή ισχυόντων εισιτηρίων και υπηρεσιών αγορασμένων από την Air Serbia δύναται να υποβληθεί:

  • μέσω ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.airserbia.com (η πρόσβαση γίνεται με ένα κλικ στην επιλογή Θέλω να ρωτήσω για την επιστροφή χρημάτων στην σελίδα Επικοινωνία)
  • Μέσω του δικού μας Contact center στον αριθμό + 1 (718) 7258642 (για κλήσεις από τις ΗΠΑ), + 1 (888) 3909847 (δωρεάν κλήση από τις ΗΠΑ για επιβάτες με ειδικές ανάγκες), +381 11 311 2 123 (για κλήσεις από άλλες χώρες) ή στο 0800 111 528 (για κλήσεις από την Σερβία)
  • Μέσω του e-mail στην διεύθυνση refunds.us@airserbia.com

  Αν έχετε πρόβλημα ακοής ή ομιλίας, μπορείτε δωρεάν να απευθυνθείτε στην Air Serbia των ΗΠΑ μέσω της υπηρεσίας Telecomunications Relay Service (TRS)

  Τα αιτήματα για την επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια αγορασμένα από Τουριστικό γραφείο υποβάλλετε τα στο συγκεκριμένο Τουριστικό γραφείο προς επεξεργασία.

  Για να υποβάλλετε αίτημα για επιστροφή χρημάτων εντός 24 ωρών από την στιγμή της αγοράς, παρακαλούμε γράψτε στην εξής διεύθυνση: refunds.us@airserbia.com

  Ορισμένα αιτήματα για την επιστροφή χρημάτων δεν θα επεξεργαστούν εντός των προαναφερόμενων χρονικών ορίων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Air Serbia. Η επιστροφή χρημάτων για τις αγορές που έγιναν μέσω πιστωτικής κάρτας υλοποιείται αποκλειστικά στον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας. Για ορισμένες επιστροφές χρημάτων χρεώνεται η παροχή υπηρεσίας (π.χ. για μη χρησιμοποιημένα εισιτήρια).

  Για να λάβετε γρήγορα την επιστροφή χρημάτων πρέπει να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες συμπεριλαμβάνοντας και τα εξής:

  • έγκυρη ταυτότητα ή την απόδειξη για τα προϊόντα επιλογής πριν την ημερομηνία λήξεως τους (για τα εισιτήρια και τα προϊόντα επιλογής η ημερομηνία λήξεως είναι ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού)
  • σύντομη έγγραφη επεξήγηση
  • το όνομα σας, την διεύθυνση και τον αριθμό / τους αριθμούς τηλεφώνων
  • τον τρόπο πληρωμής του εισιτηρίου
 • Επιβάτες με αναπηρία

  Η Air Serbia στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα προσφέρει ειδικές υπηρεσίες ώστε το ταξίδι τους να είναι πιο ευχάριστο. Για να είστε σίγουροι ότι θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο για το ταξίδι σας, σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε, και αν είναι εφικτό ήδη την στιγμή που κάνετε την κράτηση της πτήσης, το είδος της βοήθειας την οποία χρειάζεστε. Η βοήθεια προς τους επιβάτες με αναπηρίες και άλλους επιβάτες με ειδικές ανάγκες, ειδικά στην περίπτωση πολύωρης αναμονής στην πίστα, αποτελεί προτεραιότητα για την Air Serbia.

  Ο στόλος μας, στις μεγάλες πτήσεις, είναι εξοπλισμένος με τουαλέτες που διαθέτουν εύκολη πρόσβαση όπως και με κινούμενα υποβραχιόνια για τα χέρια και επίσης με αναπηρικά καρότσια αεροπλάνου ώστε να μπορέσουμε, στην διάρκεια της πτήσης, να βοηθήσουμε τους πελάτες με μειωμένη ικανότητα κίνησης.

  Αν πετάτε προς ή από ΗΠΑ με συνεταιρική αεροπορική εταιρεία της Air Serbia, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τον χειριστή πτήσης σχετικά με τις ανάγκες σας για ειδική βοήθεια το λιγότερο 48 ώρες πριν την απογείωση. Αν το εισιτήριο σας έχει εκδοθεί από τα αποθέματα τις δικής μας συνεταιρικής αεροπορικής εταιρείας, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αεροπορική εταιρεία η οποία εξέδωσε τα εισιτήρια.

  Συνιστάμε να ενημερώσετε τον ιατρό σας για την σχεδιασμένη πτήση.

  Για αιτήματα για ειδικές υπηρεσίες και για επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε το Contact center της Air Serbia:

  • αριθμός για τις δωρεάν κλήσεις από τις ΗΠΑ + 1 (888) 3909847
  • για τις κλήσεις από τις ΗΠΑ + 1 (718) 7258642
  • για τις κλήσεις από την Σερβία 0800 111 528
  • για τις κλήσεις από άλλες χώρες +381 11 311 2 123

  Αν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας, μπορείτε να απευθυνθείτε δωρεάν στην Air Serbia US μέσω της υπηρεσίας Telecomunications Relay Service (TRS).

  Κάθε πελάτης με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα ο οποίος ταξιδεύει προς ή από τις ΗΠΑ, θα ταξιδεύει σύμφωνα με τον Νόμο περί πρόσβασης για τους αερομεταφορείς (Air Carrier Access Act) και τις εκτελεστικές διατάξεις: Τίτλος 14 του Κώδικα περί ομοσπονδιακών κανονισμών, pdf (Code of Federal Regulations) μέρος 382, (pdf).

  Περισσότερες πληροφορίες περί ειδικών υπηρεσιών →

 • Αναμονή στην πίστα

  IΣε περίπτωση έκτακτων γεγονότων όπως είναι οι πολύωρες αναμονές στην πίστα, η κορυφαία προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία των πελατών μας. Η Air Serbia θα παρέχει εγκαίρως την πληροφόρηση περί του status της πτήσης σε περίπτωση που κρατείται για περισσότερο χρόνο μετά την επιβίβαση σας ή μετά την προσγείωση του αεροπλάνου. Οι σημαντικότερες ανάγκες των πελατών μας θα καλυφθούν στην διάρκεια των πολύωρων αναμονών στην πίστα σε οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο στις ΗΠΑ σύμφωνα με το δικό μας Σχέδιο Σχέδιο για την περίπτωση αναμονής στην πίστα. Το πλήρωμα μας θα καταβάλλει όλες τις εύλογες προσπάθειες ώστε να βοηθήσει τους πελάτες με ειδικές ανάγκες στην διάρκεια τέτοιων απρόβλεπτων γεγονότων.

  Σε περίπτωση που ο χειριστής της δικής σας υπερατλαντικής πτήσης είναι ο Codeshare partner της Air Serbia, θα εφαρμόζεται το σχέδιο του χειριστή πτήσης.

 • Υπερκρατήσεις

  Στην Air Serbia κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να συμπεριφερόμαστε προς όλους τους πελάτες με δίκαιο και ισότιμο τρόπο.

  Παρά τις προσπάθειες αυτές, ορισμένες φορές δύναται να προκύψει η υπερκράτηση της πτήσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα να έγιναν περισσότερες κρατήσεις από τις θέσεις στην πτήση σας παρά το γεγονός που η κράτηση σας έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό μπορεί να προκύψει για εμπορικούς λόγους ή βάσει περιορισμών λόγω καιρικών συνθηκών ή για άλλους λόγους ασφαλείας.

  Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα σας στερήσουμε την δική σας θέση στην πτήση χωρίς να ελέγξουμε προηγουμένως αν κάποιος επιθυμεί οικειοθελώς να εγκαταλείψει την θέση του. Σε αντάλλαγμα για την εγκατάλειψη της θέσης θα εξασφαλιστεί η αποζημίωση η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στην, κράτηση εισιτηρίου για άλλη πτήση της Air Serbia ή την πτήση άλλου αερομεταφορέα έως τον ίδιο τελικό προορισμό, την διαμονή σε ξενοδοχείο, γεύματα, οδική μεταφορά και πίστωση για ταξίδια ή άλλες αποζημιώσεις.

  Σε περίπτωση που δεν ενδιαφερθεί οικειοθελώς αρκετός αριθμός πελατών, ίσως να είμαστε αναγκασμένοι να στερήσουμε σε έναν πελάτη ή σε περισσότερους πελάτες την θέση στην πτήση κατά την θέληση τους. Σε περίπτωση που έχετε στερηθεί την επιβίβαση κατά την θέληση σας λόγω της υπερκράτησης της πτήσης μας για την οποία έχετε επιβεβαιωμένη κράτηση η οποία δεν έληξε, και αν πληροίτε τι υπόλοιπες προϋποθέσεις για το ταξίδι και εμείς δεν σας εξασφαλίσαμε θέση σε άλλη πτήση η οποία ξεκινάει σύμφωνα με το πρόγραμμα το αργότερο μια ώρα μετά την αρχική σας πτήση, η Air Serbia θα σας εξασφαλίσει έγγραφη επεξήγηση και χρηματική αποζημίωση.


  Η Air Serbia, απέναντι σε όλους τους επιβάτες στους οποίους, κατά την θέληση τους, στερήθηκε η επιβίβαση στην πτήση, θα ενεργεί σύμφωνα με τις Διατάξεις του Υπουργείου μεταφορών των ΗΠΑ που ορίζονται στο Μέρος 250 και σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες για την παροχή προτεραιότητας στην επιβίβαση οι οποίες οι διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται στους Όρους μεταφορών της Air Serbia.

 • Γνωστοποιήσεις των πληροφοριών

  Οι δικοί μας όροι μεταφορών, η πολιτική ακυρώσεων και οι κανονισμοί που αφορούν συχνά ταξίδια βρίσκονται στην δική μας ιστοσελίδα ή δύναται να ληφθούν κατόπιν αιτήματος από το δικό μας Contact center.

  We will provide you with your travel itinerary and complete information that may affect your travel, including: planned scheduled time of departure and arrival; airport/terminal of departure and arrival; number of en-route stops; any change of aircraft, terminal or airport; fare conditions, including cancellation policies; baggage allowances and fees; name of operating carrier and flight number; aircraft type, configuration and seat pitch; Services offered on board, details of Air Serbia Etihad Guest frequent flyer program.

  Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τις αλλαγές του δικού σας σχεδίου πτήσης.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Contact center της Air Serbia στον αριθμό + 1 (718) 7258642.

 • Αλλαγή του σχεδίου πτήσης

  Το εισιτήριο σας ισχύει μόνο για την μεταφορά σημειωμένη στον χάρτη: από την τοποθεσία αναχώρησης, μέσα από τις προγραμματισμένες ενδιάμεσες στάσης, έως τον τελικό προορισμό· και το τιμολόγιο το οποίο πληρώσατε βασίζεται σε αυτό το σχέδιο ταξιδιού. Το εισιτήριο δεν θα ληφθεί υπ΄ όψιν και θα γίνει άκυρο αν δεν χρησιμοποιήσετε τα κουπόνια για την πτήση σύμφωνα με την δοσμένη σειρά. Π. χ., αν δεν εμφανισθείτε σε ένα σημείο του σχεδιασμένου ταξιδιού, μπορούμε να ακυρώσουμε την κράτηση σας για όλα τα υπόλοιπα σημεία της πτήσης. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε μας πριν την έναρξη του ταξιδιού αν επιθυμείτε να αλλάξετε το σχέδιο ταξιδιού.

  Όταν αγοράσετε εισιτήριο απευθείας από την Air Serbia, αν προκύψει αλλαγή του δικού σας σχεδίου του ταξιδιού μετά την αποστολή του εισιτηρίου σε σας (αλλαγή του χρόνου αναχώρησης, του τερματικού σταθμού κλπ.), εμείς θα σας ενημερώσουμε αμέσως χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία τα έχετε δηλώσει.

  Αν αγοράζεται εισιτήριο μέσω Τουριστικού γραφείου, αυτό το γραφείο είναι υπεύθυνο να σας ενημερώσει περί αλλαγής του σχεδίου πτήσης. Σας συμβουλεύουμε να δώσετε στον πράκτορα του γραφείου τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και το e-mail ώστε να παίρνετε τις τελευταίες πληροφορίες στην διάρκεια του ταξιδιού.

 • Ανταπόκριση στα παράπονα των επιβατών

  Η Air Serbia θα επιβεβαιώσει την παραλαβή της έγγραφης καταγγελίας εντός 30 ημερών και θα δώσει την ανάλογη απάντηση στον επιβάτη εντός 60 ημερών. Στις καταγγελίες που υποβλήθηκαν μέσω των ιστοσελίδων των κοινωνικών δικτύων δεν δίνουμε επίσημες απαντήσεις. Η ενημέρωση περί αυτού του περιορισμού έχει τοποθετηθεί σε όλες τις ιστοσελίδες των κοινωνικών δικτύων τα οποία τα χρησιμοποιεί η Air Serbia.

  Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στην Air Serbia με τον εξής τρόπο:

  • μέσω διαδικτύου συμπληρώνοντας την φόρμα
  • με την αποστολή e-mail στην Υπηρεσία υποστήριξης πελατών στην διεύθυνση: guest.support@airserbia.com
  • εγγράφως στην διεύθυνση: Air Serbia, Služba za podršku gostima, Jurija Gagarina 12, 11070, Beograd, Srbija

  Τα παράπονα και τα σχόλια περί παροχής υπηρεσιών του αερομεταφορέα επίσης δύναται να υποβληθούν στο Τμήμα προστασίας καταναλωτών στις αερομεταφορές στην διεύθυνση:

  Aviation Consumer Protection Division, C-75
  U.S. Department of Transportation
  1200 New Jersey Ave. S.E.
  Washington, D.C. 20590

 • Ακυρώσεις πτήσεων και παράλειψη σύνδεσης για την πτήση ανταπόκρισης

  Σε περίπτωση που προκύψει η ακύρωση της πτήσης ή ο πελάτης παραλείψει την σύνδεση για την επόμενη πτήση ανταπόκρισης εξ αιτίας παραγόντων που είναι υπό τον έλεγχο της Air Serbia, η Air Serbia, αν αυτό είναι εφικτό, θα εξασφαλίσει στον επιβάτη την θέση στην επόμενη πτήση έως τον προορισμό του επιβάτη ή θα φροντίσει ο επιβάτης να χρησιμοποιήσει τα αχρησιμοποίητα τμήματα του εισιτηρίου του σε άλλον μεταφορέα ή στην υπηρεσία για την μεταφορά επιβατών στην οποία έχει ανακατευθυνθεί. Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για την επιστροφή χρημάτων για το αχρησιμοποίητο εισιτήριο / τμήματα του εισιτηρίου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αερομεταφορέα ή στον εκπρόσωπο ο οποίος σας εξέδωσε το εισιτήριο. Για την επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια τα οποία τα αγοράσατε απευθείας από την Air Serbia, παρακαλούμε δείτε την παράγραφο της Επιστροφής χρημάτων του παρόντος Σχεδίου υποστήριξης πελατών.

  Αν ο νόμος το προβλέπει, στους πελάτες θα εξασφαλισθούν κουπόνια (voucher) για τρόφιμα και ροφήματα ή άλλα οφέλη.