Air Serbia

Όροι χρήσης

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους πριν την χρήση του Air Serbia internet site.

Η Air Serbia, Ανώνυμη Εταιρεία αερομεταφορών και ο εθνικός αερομεταφορέας της Σερβίας, διαθέτει και τηρεί την δική της ιστοσελίδα airserbia.com (στο εξής: "Air Serbia internet site").

 • Η σύμβαση μεταξύ σας και την Air Serbia

  Με την πρόσβαση και την χρήση του Air Serbia internet site, αποδέχεστε, χωρίς αλλαγές, περιορισμούς ή ειδικούς καθορισμούς, τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα ("Σύμβαση"). Με την αποδοχή ισχυρίζεστε και εγγυάστε ότι έχετε νομικό δικαίωμα να συνάψετε την παρούσα Σύμβαση και να χρησιμοποιείτε το Air Serbia internet site σύμφωνα με τους όρους αναφερόμενους στην παρούσα.

 • Αλλαγές των όρων χρήσης

  Η Air Serbia προσπαθεί, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, η πληροφορίες δοσμένες στο Air Serbia internet site να είναι σωστές. Όμως, υπάρχει πιθανότητα περιστασιακής εμφάνισης λαθών. Η Air Serbia δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τα λάθη στις πληροφορίες δημοσιευμένες στο Air Serbia internet site.

  Το Air Serbia internet site εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, τις πληροφορίες περί προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Air Serbia ή τρίτα πρόσωπα. Οι πληροφορίες αυτές, όσο και όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο, είναι δοσμένες στα πλαίσια της καλής πρόθεσης. Με την χρήση του Air Serbia internet site αποδέχεστε ότι η Air Serbia έχει το δικαίωμα να ενημερώνει ή να αλλάζει τους Όρους χρήσης και / ή άλλες πληροφορίες δοσμένες στο Air Serbia internet site χωρίς προηγούμενη αναγγελία.

  Οι αλλαγές των Όρων χρήσης τίθενται σε ισχύ την στιγμή της δημοσίευσης στο Air Serbia internet site χωρίς αναδρομική ισχύ στα υπάρχοντα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση και τις υποχρεώσεις εμπεριεχόμενες στις πληροφορίες δημοσιευμένες στο παρόν site. Είναι επιθυμητό να ξανά διαβάσετε τους Όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε το Air Serbia internet site ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε γνωρίσει όλους τους σχετικούς όρους. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η δική σας περεταίρω πρόσβαση στο Air Serbia internet site και η χρήση του ιδίου ερμηνεύονται ως αποδοχή των αλλαγμένων Όρων χρήσης.

 • Πρόσβαση στο internet site

  Αν και καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες ώστε το Air Serbia internet site και οι ακόλουθες υπηρεσίες να είναι συνέχεια διαθέσιμες, η Air Serbia δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι συνέχεια θα λειτουργούν άψογα.

 • Αποξένωση από τις εγγυήσεις και ο περιορισμός της ευθύνης

  Η Air Serbia δεν δίνει κανένα είδος δηλώσεων ή εγγυήσεων είτε ρητών είτε σιωπηρών σχετικά με το Air Serbia internet site ή το περιεχόμενο του και αποξενώνετε, σε όλο το εύρος προβλεπόμενο από τον νόμο, από όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις.

  Μπαίνετε και χρησιμοποιείτε το λογισμικό και το υπόλοιπο υλικό δημοσιευμένο στο Air Serbia internet site ή προσβάσιμο μέσω του Air Serbia internet site αποκλειστικά με δικό σας ρίσκο. Η Air Serbia δεν δίνει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με την αξιοπιστία, την σταθερότητα και την μη φόρτωση με ιούς του προαναφερόμενου λογισμικού.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Air Serbia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητέα, εκδικασμένη ή αποθετική ζημία οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμούς το μη πραγματοποιημένο κέρδος, μη πραγματοποιημένη αποταμίευση ή εισόδημα ή απώλεια, δηλαδή την αναστάτωση των δεδομένων ή πληροφοριών) που προέκυψε από ή σχετικά με την δική σας χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του Air Serbia internet site είτε λόγω παραβίασης του συμβολαίου, των συμβατικών υποχρεώσεων, της ευθύνης με την έννοια των προϊόντων ή για άλλους λόγους, ακόμα και αν η ίδια ήταν προειδοποιημένη περί της πιθανότητας της προαναφερθείσας ζημίας.

  Αυτό αφορά και τις πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες ληφθείσες ή συμβάσεις που έχουν συναφθεί μέσω του Air Serbia internet site όμως, αποκλείει την αερομεταφορά την οποία η Air Serbia την πραγματοποίησε βάσει εισιτηρίου που λήφθηκε με την χρήση επιλογής για την κράτηση του εισιτηρίου στο Air Serbia internet site το οποίο υπόκειται στους όρους μεταφορών και στις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

 • Τρόπος χρήσης

  Όταν χρησιμοποιείτε το Air Serbia internet site υποχρεώνεστε:

  • ότι το ίδιο θα το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για να δείτε την διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει η Air Serbia και για λόγους πραγματοποίησης ανάλογων κρατήσεων ή για την υλοποίηση εργασιών μαζί μας. Αποδέχεστε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε το Air Serbia internet site μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς·
  • ότι μέσω του Air Serbia internet site θα υλοποιείτε μόνο ορθές κρατήσεις·
  • ότι δεν θα δημιουργείτε ψεύτικες κρατήσεις ή κρατήσεις για τις οποίες αναμένεται μεγάλη ζήτηση. Η Air Serbia έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, χωρίς προειδοποίηση, όλες τις επιβεβαιώσεις των κρατήσεων οι οποίες αφορούν την κράτηση περισσότερων εισιτηρίων προς έναν ή περισσότερους προορισμούς για την ίδια ημερομηνία ή ημερομηνίες με μικρό χρονικό διάστημα ανάμεσα τους·
  • ότι δεν θα χαλάτε, αλλοιώνετε ή με άλλον τρόπο βλάπτετε την εμφάνιση και την "γενική εντύπωση" του Air Serbia internet site ή του δικού του λογισμικού κώδικα·
  • ότι δεν θα προβαίνετε σε οποιεσδήποτε πράξεις οι οποίες θα αποτελούσαν παράλογη ή δυσανάλογα μεγάλη φόρτωση για το Air Serbia internet site ή την συναφή υποδομή·
  • ότι θα σέβεστε όλες τις διατάξεις σχετικές με την αγορά, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμούς, την πλήρη και έγκυρη πληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών και τον σεβασμό όλων των κανόνων σχετικών με την διαθεσιμότητα των τιμών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Όλα τα τέλη, χρεώσεις, φόροι και δασμοί σχετιζόμενοι με την χρήση του Air Serbia internet site τα αναλαμβάνετε μόνο εσείς·
  • ότι δεν θα προβαίνετε σε πράξεις οι οποίες θα ή θα μπορούσαν να ζημιώσουν, δυσκολέψουν, εμποδίσουν, διακόψουν ή να προσβάλουν την λειτουργικότητα του υλικού παρουσιασμένου στο Air Serbia internet site ούτε θα μεταφέρετε στο site υλικό το οποίο εμπεριέχει ιούς υπολογιστών ή άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα των οποίων ο σκοπός είναι να διακόψουν, καταστρέψουν ή περιορίσουν την λειτουργικότητα του λογισμικού ή του εξοπλισμού·
  • ότι δεν θα δημοσιεύετε, κατανέμετε ή με άλλον τρόπο εισάγετε στο internet site προσβλητικά, συκοφαντικά, υβριστικά, παράνομά, άσεμνά, ανήθικα, βλαβερά, απειλητικά, παραμορφωμένα, διαστρεβλωμένα, ρατσιστικά και εθνικά αμφισβητήσιμα ή με άλλο τρόπο παράνομα υλικά ή πληροφορίες, ούτε θα στέλνετε γράμματα "αλυσίδες", ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή υλικό όπως και άλλα υλικά τα οποία αφαιρούν χώρο ή χρόνο·
  • ότι δεν θα απειλείτε, ενοχλείτε, παρακολουθείτε χωρίς εξουσιοδότηση, εμποδίζετε ή με άλλον τρόπο βλάπτετε τα δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβάνοντας το δικαίωμα ιδιωτικότητας·
  • ότι δεν θα μπαίνετε χωρίς εξουσιοδότηση ούτε θα προσπαθείτε να μπείτε στο Air Serbia internet site, ούτε σε οποιονδήποτε ιδιωτικό λογαριασμό χρήστη ή λογαριασμό μέλους στο Air Serbia internet site και ότι δεν θα παρουσιάζεστε ως κάποιος άλλος ούτε θα παρουσιάζετε ψεύτικα την σχέση σας με κάποιον άλλον·
  • ότι δεν θα πράττετε, ενθαρρύνετε ή επιτρέπετε τις πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να παραβιάζουν, βλάπτουν ή προσβάλουν οποιαδήποτε δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας της Air Serbia ούτε των σχετιζόμενων με αυτήν νομικών προσώπων ή τρίτων προσώπων. Επίσης, υποχρεώνεστε ότι δεν θα προβαίνετε σε παράνομες πράξεις ή εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε είδος υποχρέωσης ή ευθύνης για την Air Serbia·
  • ότι δεν θα παραβιάσετε την παρούσα Σύμβαση ούτε οποιονδήποτε άλλο ισχύοντα νόμο με οποιονδήποτε τρόπο.

  Σε περίπτωση που η Air Serbia συμπεράνει ότι παραβιάσατε τους όρους της παρούσας Σύμβασης ή ότι υλοποιήσατε τις πράξεις οι οποίες είναι με κάποιον άλλον τρόπο απαράδεκτες την στιγμή της χρήσης του Air Serbia internet site, η Air Serbia διατηρεί το δικαίωμα να:

  • σας κάνει παρατήρηση ότι παραβιάσατε τους όρους της παρούσας Σύμβασης και να σας καλέσει ώστε να σταματήσετε αμέσως με τέτοιες πράξεις·
  • να αφαιρέσει το υλικό ή το περιεχόμενο το οποίο το τοποθετήσατε εσείς στο internet site χωρίς αναγγελία και ενημέρωση προς εσάς·
  • λάβει μέτρα (συμπεριλαμβάνοντας παύση, αναστολή ή περιορισμό της πρόσβασης σας) ώστε να εμποδίσει την δική σας χρήση του Air Serbia internet site·
  • ακυρώσει τις κρατήσεις τις οποίες κάνατε στο Air Serbia και χωρίς διαβούλευση μαζί σας·
  • καταγγείλει τις δραστηριότητες σας στο provider (πάροχο) των ίντερνετ υπηρεσιών ή στα αρμόδια όργανα·
  • λάβει νομικά μέτρα εναντίον σας·
 • Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

  Όλο το περιεχόμενο στο Air Serbia internet site είναι προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα.

  Το Air Serbia internet site είναι στην διάθεση σας για την δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να διαμορφώνετε, αντιγράφετε, διανέμετε, μεταφέρετε, παρουσιάζετε, εκτελείτε, αναπαράγετε, δημοσιεύετε, εκδίδετε άδεια, παράγετε δημιουργικά τις ήδη υπάρχουσες εργασίες, μεταφέρετε ούτε πουλάτε τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ληφθείσες από το Air Serbia internet site.

 • Κρατήσεις μέσω του internet site

  Μέσω του internet site μπορείτε να κάνετε κρατήσεις για 9 πελάτες το πολύ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε κράτηση για ομάδα των 9 ενήλικων και παιδιών (από 2 έως 11 ετών). Μόνο οι κρατήσεις για νεογέννητα δεν δύναται να υλοποιούνται μέσω του internet site αλλά, όπως και οι κρατήσεις για παιδιά χωρίς συνοδεία, πρέπει να υλοποιούνται μέσω του Contact Center.

  Για τον καθορισμό της ηλικίας του νεογέννητου (έως 2 ετών) ή παιδιού (από 2 έως 11 ετών), δηλαδή σε ποια κατηγορία ηλικίας ανήκει συγκεκριμένα, λαμβάνεται η ηλικία την στιγμή του ταξιδιού και όχι την στιγμή της κράτησης. Το παιδί το οποίο ταξιδεύει στα γενέθλια του για το δεύτερο έτος της ηλικίας του, θεωρείτε παιδί και όχι νεογέννητο και πρέπει να διαθέτει ανάλογο εισιτήριο.

  Το παιδί το οποίο ταξιδεύει στα 12ο του γενέθλια θεωρείτε ενήλικος επιβάτης και πρέπει να διαθέτει ανάλογο εισιτήριο.

  Για το εισιτήριο μπορείτε, σύμφωνα με την επιλογή σας, να κάνετε κράτηση στην πρώτη ή στην οικονομική θέση. Η κράτηση σας υπόκειται στους όρους οι οποίοι ισχύουν για την τιμή της επιλεγμένης θέσης και της διαθεσιμότητας των ελεύθερων θέσεων στην συγκεκριμένη κατηγορία. Το εισιτήριο πληρώνεται με πιστωτική κάρτα μέσω του internet site.

  Τις αλλαγές ή την ακύρωση της κράτησης μπορείτε να υλοποιήσετε μόνο πριν την επιβεβαίωση της κράτησης σας μέσω του internet site. Όλες τις αλλαγές μετά από την στιγμή αυτή μπορείτε να τις κάνετε μόνο μέσω των Αντιπροσωπιών της Air Serbia ή μέσω του Contact Center. Όλες οι κρατήσεις, συμπεριλαμβάνοντας και τις αλλαγές και ακυρώσεις των ιδίων, υπόκεινται σε Γενικούς όρους, τους Όρους μεταφορών και σε όλα τα ισχύοντα τέλη και φόρους (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμούς, τους κανόνες περί τιμών και χρέωσης για τις υπηρεσίες προσφερόμενες στους πελάτες).

  Σας παρακαλούμε να έχετε υπ΄ όψιν ότι οι τιμές μας παρουσιάζονται αυτόματα βάσει της δικής σας επιλογής της χώρας για την οποία ισχύει η παρουσίαση. Υπάρχει δυνατότητα το δικό σας provider (πάροχος) υπηρεσιών πληρωμής να εφαρμόζει διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες κάτι το οποίο θα ασκήσει επίδραση στην τιμή η οποία έχει παρουσιαστεί στην σελίδα κρατήσεων. Ως ακόλουθο, το ποσό πληρωμής μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που ήδη παρουσιάζεται κάτι για το οποίο η Air Serbia δεν φέρει ευθύνη.

 • Χρήση της πιστωτικής κάρτας

  Δεχόμαστε όλες τις γνωστές πιστωτικές κάρτες. Η πιστωτική κάρτα πρέπει να είναι στο όνομα ενός από τους επιβάτες ο οποίος πρέπει να έχει την ίδια την κάρτα μαζί του στην διάρκεια του ταξιδιού μαζί με προσωπικό έγγραφο το οποίο χρησιμοποιήθηκε την στιγμή της κράτησης για λόγους ελέγχου την στιγμή της αποδοχής στην πτήση. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας δεν είναι ένας από τους επιβάτες ή αν για οποιονδήποτε λόγο η πιστωτική κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε την στιγμή της κράτησης δεν δύναται να δειχθεί την στιγμή της αποδοχής στην πτήση, η Air Serbia έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον επιβάτη την μπρος πίσω φωτοτυπία της πιστωτικής κάρτας η οποία χρησιμοποιήθηκε την στιγμή της κράτησης, υπογεγραμμένη εκ μέρους του κατόχου της πιστωτικής κάρτας η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου. Για λόγους ασφαλείας, σας παρακαλούμε όπως στην φωτοτυπία σβήσετε τον κωδικό για την επαλήθευση της κάρτας (Card Verification Value - CVV).

  Η χρέωση στην δική σας πιστωτική κάρτα επιβεβαιώνεται με πάτημα σε ανάλογο πλήκτρο.

  Αν δεν διαθέτετε πιστωτική κάρτα, μπορείτε να πληρώσετε τοις μετρητοίς σε μία από τις Αντιπροσωπίες μας.

  Τα εισιτήρια θα σας εκδοθούν ανάλογα με τον τρόπο αποστολής τον οποίο επιλέξατε και μετά την προσκόμιση της ανάλογης Βεβαίωσης περί καταβολής χρημάτων και επιβεβαίωσης ταυτότητας.

  Αποξένωση από την ευθύνη: η Air Serbia δεν δέχεται ευθύνη ούτε ευθύνεται για την απώλεια, ζημία, κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση που προέκυψε σχετικά με την παροχή στοιχείων σχετικών με την πιστωτική κάρτα. Η Air Serbia δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση την οποία πραγματοποιήσετε ή πάρετε σχετικά με τις πληροφορίες σχετιζόμενες με την χρήση της πιστωτικής κάρτας στο παρόν internet site ακόμα και αν η Air Serbia είναι ενημερωμένη περί της δυνατότητας δημιουργίας των προαναφερόμενων επιπτώσεων.

  Σε περίπτωση που η πληρωμή του εισιτηρίου έχει υλοποιηθεί σε ορισμένες χώρες, η πιστωτική κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή δύναται να ελεγχθεί την στιγμή του τσεκ ιν στην πτήση και σε περίπτωση που ο έλεγχος φανεί μη ικανοποιητικός, δεν θα μπορέσετε να ταξιδεύετε βάσει τέτοιας κράτησης.

  Σας παρακαλούμε να έχετε υπ΄ όψιν ότι η έδρα της Air Serbia είναι στο Βελιγράδι, στην Σερβία. Υπάρχει πιθανότητα η τράπεζα η οποία σας εξέδωσε την πιστωτική κάρτα να προβλέπει επιπλέον χρέωση για αυτήν την συναλλαγή λόγω χρήσης της πιστωτικής κάρτας σε άλλη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να το ελέγξετε στην τράπεζα η οποία εξέδωσε την πιστωτική κάρτα.

  Η Air Serbia θα χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα στο ποσό σε συνάλλαγμα το οποίο παρουσιάζεται στην κράτηση. Αν δεν χρησιμοποιείτε την πιστωτική κάρτα της οποίας η περιοχή ισχύος είναι η χώρα αναχώρησης στο δικό σας itinerary (δρομολόγιο), η τράπεζα η οποία εκδίδει την πιστωτική σας κάρτα δύναται να χρεώσει επιπλέον προμήθεια για την χρήση της κάρτας σε ξένη χώρα και μπορεί να εφαρμόσει διαφορετικό συντελεστή συναλλαγών από εκείνον τον οποίο δίνει ο υπολογιστής για τον υπολογισμό του συντελεστή συναλλάγματος στο δικό μας internet site. Σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην τράπεζα η οποία εξέδωσε την πιστωτικής σας κάρτα για λεπτομερείς εξηγήσεις των προμηθειών και συντελεστών συναλλάγματος.

  Σε περίπτωση πληρωμών με την VISA ή την MasterCard κάρτα, ανάλογα με την τράπεζα η οποία εξέδωσε την κάρτα σας, ίσως χρειαστεί να περάσετε επιπρόσθετο έλεγχο μέσω σελίδων "Verified by Visa" ή "MasterCard Secure". Μετά την επιβεβαίωση της αγοράς των εισιτηρίων για το ταξίδι σας, στην οθόνη θα εμφανιστεί παράθυρο με λόγο της τράπεζας σας στο οποίο πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό για τις σελίδες "Verified by Visa" ή "MasterCard Secure". Αυτός ο κωδικός δεν είναι το PIN το οποίο το χρησιμοποιείτε στα ΑΤΜ για την ανάληψη μετρητών. Αν από εσάς ζητείται να πληκτρολογήσετε αυτόν τον κωδικό και εσείς δεν έχετε εγγραφεί για αυτήν την υπηρεσία ελέγχου, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα σας ώστε να εγγραφείτε για τέτοιο είδος επαλήθευσης. Αν σας ζητείται να καταχωρήσετε τον κωδικό και εσείς αποφασίσετε να συνεχίσετε χωρίς την καταχώρηση του ή αν καταχωρήσετε λανθασμένο κωδικό, η κράτηση σας ίσως δεν θα υλοποιηθεί επιτυχώς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην τράπεζα η οποία εξέδωσε την πιστωτική σας κάρτα.

  Οι Σέρβοι υπήκοοι με μόνιμη διαμονή στην Σερβία και πιστωτική κάρτα εκδοθείσα εκ μέρους της τράπεζας στην Σερβία θα μπορούν να πληρώνουν αποκλειστικά σε δηνάρια (RSD). Η προσπάθεια πληρωμής με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα δεν θα πραγματοποιηθεί.

  Η Air Serbia διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά σε περίπτωση μη σεβασμού των προαναφερόμενων κανόνων για τις πληρωμές με πιστωτικές κάρτες.

  Θα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προστατέψουμε την εμπιστευτικότητα στις πληρωμές μέσω του internet site. Τούτο αφορά την ασφάλεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και άλλα προσωπικά στοιχεία. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προστατευμένα με κωδικούς ασφαλείας στην διάρκεια μεταφοράς μέσω ίντερνετ.

 • Απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα

  Είναι πιθανό ότι για το ταξίδι σας έως ή μέσω κάποιας πόλης για το οποίο έγινε κράτηση μέσω του Air Serbia internet site θα χρειαστείτε βίζα. Η εξασφάλιση βίζας για το ταξίδι είναι δική σας υποχρέωση. Επίσης, πρέπει να διαθέτετε διαβατήριο το οποίο ισχύει καθ" όλη την διάρκεια του ταξιδιού ενώ η ημερομηνία λήξεως του πρέπει να είναι αποδεκτή σε όλες τις χώρες στις οποίες μπαίνετε. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις σχετικές με το διαβατήριο και τις βίζες μπορείτε να πάρετε στην Πρεσβεία της χώρας ή των χωρών στις οποίες ταξιδεύετε όπως και σε κάθε Αντιπροσωπία της Air Serbia.

  Οι τιμές που αναφέρονται δύναται να συμπεριλαμβάνουν ειδικές χρεώσεις όπως είναι τα τέλη για τους επιβάτες που αναχωρούν, τα τέλη για τις υπηρεσίες προσφερόμενες στους επιβάτες, τα τέλη αεροδρομίου κλπ. τις οποίες τις καθορίζουν τα αρμόδια όργανα των αεροδρομίων ή της αεροπορίας των χωρών στις οποίες ή μέσω των οποίων ταξιδεύετε. Τέτοια έξοδα θα τα καταβάλλετε απευθείας στα αρμόδια όργανα.

  Συνιστάται να ζητήσετε συμβουλή ιατρού σχετικά με την ενδεχόμενη ανάγκη ή υποχρέωση ανοσοποίησης πριν το ταξίδι σε ορισμένες χώρες ή πριν το πέρασμα από ορισμένες χώρες. Σε κάποιες χώρες από εσάς δύναται να απαιτήσουν να διαθέτετε την κατάλληλη Ασφάλεια ταξιδιού. Είναι δική σας ευθύνη να μάθετε περί τέτοιων προϋποθέσεων και να τις εκπληρώσετε.

 • Απαλλαγή από την ευθύνη

  Ένας από τους όρους χρήσης του Air Serbia internet site τον οποίο τον δεχθήκατε με το παρόν είναι και ο όρος ότι μας απαλλάσσεστε από ευθύνη σχετικά με κάθε υποχρέωση, δαπάνη (συμπεριλαμβάνοντας και τα έξοδα συνηγόρου) και ζημία δημιουργηθείσα εξαιτίας παραπόνων που προέκυψαν λόγω της χρήσης σας του Air Serbia internet site συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμούς όλα τα παράπονα στα οποία αναφέρονται ισχυρισμοί οι οποίοι, σε περίπτωση που αληθεύουν, θα μπορούσαν να σημαίνουν την δική σας παραβίαση των όρων αναφερόμενων στο παρόν.

 • Links από τις ιστοσελίδες τρίτων προσώπων

  Το Air Serbia internet site μπορεί να εμπεριέχει links από τα internet sites τρίτων προσώπων. Η Air Serbia δεν προσφέρει ούτε ελέγχει με κανέναν τρόπο τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα προαναφερόμενα sites τρίτων προσώπων. Τα links από τα internet sites τρίτων προσώπων είναι δοσμένα αποκλειστικά ως διευκόλυνση για εσάς και εμείς με κανέναν τρόπο δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για αυτά. Τα links από τις ιστοσελίδες τρίτων προσώπων τα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

 • Παράπονα

  Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με οποιαδήποτε εφαρμογή του Air Serbia internet site ή αν θέλετε να κάνετε παράπονα για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία την οποία την προσφέρει η Air Serbia, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Νομική και δικαστική δικαιοδοσία

  Η δική σας χρήση του Air Serbia internet site και οι Air Serbia Όροι χρήσης έχουν ρυθμιστεί με τους νόμους της Σερβίας και ανήκουν στην δικαιοδοσία των Σέρβικων δικαστηρίων. Η Air Serbia διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τις δικαστικές υποθέσεις στην χώρα της διαμονής σας.