Κανονισμοί εισόδου

Όσο προετοιμάζεστε για το ταξίδι σας, ελέγξτε εγκαίρως αν διαθέτετε τα απαραίτητα έγγραφα χωρίς τα οποία δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί το ταξίδι.

Γενικοί κανονισμοί για την είσοδο σε άλλες χώρες Ειδικές διατάξεις για την είσοδο στις ΗΠΑ
 • Έγκυρο διαβατήριο με επαρκή αριθμό μη συμπληρωμένων σελίδων
 • Βίζες και άλλες άδειες εισόδου στην χώρα (αν είναι απαραίτητο)
 • Ιατρικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά περί εμβολιασμού (αν είναι απαραίτητο)

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζει την είσοδο των αλλοδαπών υπηκόων στην εδαφική της επικράτεια. Τις διατάξεις για το διαβατήριο, την βίζα και τα ιατρικά πιστοποιητικά για όλον τον κόσμο μπορείτε να τις ελέγξετε στην ιστοσελίδα του IATA Travel Centre: www.iatatravelcentre.com

Σας συμβουλεύουμε να γνωρίσετε τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις για την είσοδο στην χώρα στην οποία ταξιδεύετε στις επίσημες ιστοσελίδες των κρατικών τους οργάνων ή στις ιστοσελίδες των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπιών της χώρας σας. Είστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και βίζες για εσάς και για τα παιδιά σας και να σέβεστε όλες τις διατάξεις των χωρών στις οποίες ταξιδεύετε, από τις οποίες ξεκινάτε το ταξίδι σας ή περνάτε από αυτές.

Διαβατήριο

Το διαβατήριο σας ή άλλο ανάλογο ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να ισχύει καθ` όλη την διάρκεια του ταξιδιού.

Τα παιδιά και τα νεογέννητα πρέπει να έχουν δικό τους διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε ορισμένες χώρες προβλέπονται ειδικοί όροι για την είσοδο και την έξοδο παιδιών χωρίς συνοδεία ή για τα παιδιά τα οποία τα συνοδεύει μόνο ένας γονέας ή κάποιο άλλο πρόσωπο.

Οι αρχές ορισμένων χωρών απαιτούν το διαβατήριο να ισχύει και για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, συνήθως μεταξύ τριών και έξι μηνών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Πρεσβεία της χώρας στην οποία ταξιδεύετε ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του IATA Travel Centre: www.iatatravelcentre.com

Η Air Serbia δεν ευθύνεται για τις επιπτώσεις οι οποίες δύναται να προκύψουν λόγω μη διάθεσης των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων ή της μη τήρησης των ισχυόντων κανονισμών και οδηγιών.

Βίζα

Ανάλογα με την εθνικότητα σας και τον σκοπό του ταξιδιού, ίσως χρειαστείτε βίζα ή άλλη άδεια εισόδου ή διέλευσης από ορισμένη χώρα.

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το καθεστώς των θεωρήσεων (βίζες) σε όλον τον κόσμο στην ιστοσελίδα της IATA Travel Centre: www.iatatravelcentre.com Σε περίπτωση που για το ταξίδι σας απαιτείται βίζα, το αίτημα για την έκδοση της μπορείτε να το υποβάλλετε στην Πρεσβεία της χώρας στην οποία ταξιδεύετε. Σας συμβουλεύουμε να επισκεφθείτε την δική τους επίσημη ιστοσελίδα ώστε να πάρετε ενημερωμένες πληροφορίες περί θεωρήσεων.

Αν είστε υπήκοος Σερβίας και ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ελέγξτε το Καθεστώς θεωρήσεων ανά τον κόσμο και μάθετε αν χρειάζεστε βίζα για την χώρα την οποία επιθυμείτε να επισκεφθείτε ή για την χώρα διέλευσης.

Αν θέλετε να επισκεφθείτε την Σερβία ή η Σερβία είναι η χώρα διέλευσης στο ταξίδι σας,, ελέγξτε τοΚαθεστώς θεωρήσεων για την είσοδο στην Σερβία και μάθετε αν χρειάζεστε βίζα.

Αν σας έχει εκδοθεί η βίζα, η ίδια πρέπει να ισχύει καθ` όλη την διάρκεια της διαμονής σας. Διάφορες χώρες έχουν διαφορετικές μεταναστευτικές πολιτικές και τελωνειακές διατάξεις για ζώα και πολιτισμικά αγαθά.

Στοιχεία του επιβάτη πριν την πτήση

Οι μεταναστευτικές αρχές μπορούν να μας ζητήσουν ορισμένα στοιχεία περί του επιβάτη πριν το ταξίδι (Advance Passenger Information – API ή APIS). Για αυτόν τον λόγο είναι πιθανό πως θα καταχωρήσουμε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα στοιχεία από το διαβατήριο:

 • πλήρες όνομα και επώνυμο (όπως αναγράφεται στο διαβατήριο)
 • ημερομηνία γεννήσεως
 • φύλο
 • υπηκοότητα
 • αριθμός διαβατηρίου
 • ημερομηνία λήξεως του διαβατηρίου
 • χώρα στην οποία έχει εκδοθεί το διαβατήριο
 • χώρα μόνιμης διαμονής

Ρωτήστε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την είσοδο χωρίς βίζα, σε αντίθετη περίπτωση, η βίζα θα σας είναι απαραίτητη.

Η Air Serbia δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου που απεικονίζεται στην παρούσα σελίδα. Καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες ώστε να δείξουμε ενημερωμένες πληροφορίες. Σημειώνουμε ότι δεν έχουμε την δυνατότητα να ασκήσουμε επίδραση στην επεξεργασία και στις αλλαγές των πληροφοριών που ακολουθούν.

API δελτίο

Το δελτίο για τις πληροφορίες περί επιβάτη πριν την πτήση (API) μπορείτε να το πάρετε εδώ (pdf).

Είσοδος στις ΗΠΑ χωρίς βίζα

ESTA εγκεκριμένων ταξιδιών

Οι υπήκοοι των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα απαλλαγής από την έκδοση βίζας Visa Waiver Program μπορούν να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για την περίοδο έως 90 ημερών χωρίς βίζα. Όμως, οι ίδιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτημα για ηλεκτρονική έγκριση του ταξιδιού Electronic System Travel Authorization (ESTA) και να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις του προαναφερόμενου Προγράμματος. Χωρίς την έγκριση ESTA, αυτοί οι ταξιδιώτες δεν θα μπορέσουν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας να ελέγξει τις ταξιδιωτικές πληροφορίες σχετιζόμενες με την έγκριση ESTA.

Το αίτημα πρέπει να το υποβάλλετε μέσω διαδικτύου το λιγότερο 72 ώρες πριν την αναχώρηση. Το αίτημα θα ισχύει για περισσότερες εισόδους στην διάρκεια χρονικής περιόδου των δύο ετών υπό την προϋπόθεση ότι το διαβατήριο σας δεν θα πάψει να ισχύει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Για την καταχώρηση ESTA προβλέπεται χρέωση του ποσού των US$14. Σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε την έγκριση για την είσοδο στην χώρα και να την πάρετε μαζί σας στο ταξίδι.

Εγγραφείτε για την ESTA έγκριση μέσω του internet ή ενημερώστε τα στοιχεία σας

Συχνές ερωτήσεις περί του προγράμματος απαλλαγής από την έκδοση βίζας

Αυτοματοποιημένος έλεγχος διαβατηρίων (APC)

Το APC είναι στην διάθεση μόνο στους υπηκόους των ΗΠΑ, του Καναδά και των χωρών μελών του Προγράμματός για την απαλλαγή από την έκδοση βίζας. Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την άνευ βίζας είσοδο στους τουρίστες και στους επιβάτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και οι οποίοι θα παραμείνουν στις ΗΠΑ έως 90 ημέρες (οι επιβάτες οι οποίοι διαθέτουν την βίζα ή την Πράσινη κάρτα δεν μπορούν να εγγραφούν στο APC).

Για να μπορέσουν να χρησιμοποιούν την APC διαδικασία, οι υπήκοοι οι οποίοι πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις, πρέπει να διαθέτουν βιομετρικό διαβατήριο, την ισχύουσα ESTA καταχώρηση (ηλεκτρονική έγκριση εισόδου), την συμπληρωμένη τελωνειακή διασάφηση σε ψηφιακή φόρμα και το λιγότερο μια είσοδο στις ΗΠΑ από το 2008. Για τους υπηκόους χωρών συμπεριλαμβανομένων στο Πρόγραμμα για την απαλλαγή από την έκδοση βίζας απαραίτητος είναι και ο έλεγχος των αποτυπωμάτων. Τα πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι διαβατηρίου των ΗΠΑ ή του Καναδά όπως και οι αλλοδαποί επισκέπτες από τις χώρες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα απαλλαγής από την έκδοση βίζας, μπορούν αμέσως να προσέλθουν στα σημεία προβλεπόμενα για τον APC.

Αιτήσεις για διαβατήριο και θεώρηση

Για να μπείτε στις ΗΠΑ πρέπει να διαθέτετε βιομετρικό διαβατήριο σε ισχύ. Το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να ισχύει καθ` όλη την διάρκεια του ταξιδιού σας. Για περισσότερες πληροφορίες περί προϋποθέσεων για τα διαβατήρια, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Homeland Security website

Σημαντική υπενθύμιση για τους υπηκόους της Σερβίας: οι υπήκοοι Σερβίας πρέπει να διαθέτουν κόκκινο διαβατήριο για αυτόματη ανάγνωση. Όταν σχεδιάζετε τις διακοπές σας, έχετε υπ΄ όψιν ότι και τα παιδιά πρέπει να έχουν κόκκινο διαβατήριο για αυτόματη ανάγνωση ώστε να μπουν στις ΗΠΑ.

Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας στην οποία ταξιδεύετε ώστε να ρωτήσετε για τις ισχύουσες προϋποθέσεις για τις βίζες και την είσοδο στην χώρα. Την λίστα διευθύνσεων για τις επαφές θα την βρείτε στην ιστοσελίδα: Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ

Στην είσοδο στην χώρα, όλοι οι επιβάτες θα περάσουν τον ψηφιακό έλεγχο των αποτυπωμάτων και την ψηφιακή φωτογράφηση. Η Διεύθυνση ασφάλειας στις μεταφορές (Transport Security Administration – TSA) συμβουλεύει τους αεροπορικούς επιβάτες να μην κλειδώνουν τις παραδοθείσες αποσκευές ώστε να επιτρέψουν τον έλεγχο δια χειρός. Η εισαγωγή των τροφίμων υπόκειται σε πολύ αυστηρούς κανόνες και πολυάριθμους περιορισμούς.

Συλλογή και μεταφορά δεδομένων

Συλλογή δεδομένων για τον επιβάτη πριν την πτήση (API)

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να σημειώνουν τα προσωπικά στοιχεία των δικών τους επιβατών στις πτήσεις προς ΗΠΑ, από τις ΗΠΑ ή των επιβατών οι οποίοι είναι στην διαδικασία διέλευσης όπως και να στέλνουν τα στοιχεία αυτά στο Υπουργείο εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ ή στην Διεύθυνση ασφάλειας στις μεταφορές (TSA). Τα στοιχεία συλλέγονται πριν την αναχώρηση, το αργότερο την στιγμή του τσεκ ιν στην πτήση. Με σκοπό να αποφευχθεί η πολυκοσμία στα σημεία του τσεκ ιν, σας παρακαλούμε να μας στείλετε τα απαραίτητα στοιχεία πριν την απογείωση.

Τις πληροφορίες περί επιβάτη πριν την πτήση θα πρέπει να τις προσκομίζετε με τον εξής τρόπο:

 • θα καταχωρήσετε τα στοιχεία σας την στιγμή της κράτησης
 • θα επικοινωνήσετε με το Τουριστικό γραφείο
 • θα δηλώσετε τα στοιχεία σας στον υπάλληλο ο οποίος υλοποιεί το τσεκ ιν στην πτήση στο αεροδρόμιο αναχώρησης

Σε περίπτωση που συνεχίζετε με την πτήση ανταπόκρισης εντός εδαφικής επικράτειας των ΗΠΑ η οποία θα σας φέρει στον τελικό προορισμό εκτός των ΗΠΑ, την στιγμή της καταχώρησης της διεύθυνσης σημειώστε Διέλευση (Transit) προς μη Αμερικάνικο έδαφος και τον αριθμό πτήσης ανταπόκρισης. Σε περίπτωση που πηγαίνετε στην κρουαζιέρα, παρακαλούμε σημειώστε Διέλευση (Transit) προς κρουαζιέρα με την επωνυμία του πλοίου και / ή της πόλης στην οποία θα ξεκινήσει η κρουαζιέρα σας.

Κατεβάστε και συμπληρώστε την φόρμα για τις πληροφορίες περί επιβάτη πριν την πτήση (API) (pdf)

Οι αρχές των ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων διακρατικών ποινικών αδικημάτων. Αυτά και άλλα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και στην διάρκεια ελέγχου των λιστών των επιβατών οι οποίοι συνδέονται με τα ρίσκα στην αεροπορική ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, τα ληφθέντα στοιχεία φυλάσσονται 15 χρόνια και δύναται να διαβιβαστούν σε άλλες αρχές. Τα στοιχεία συνδεδεμένα με συγκεκριμένη υπόθεση ή έρευνα μπορούν να φυλάσσονται και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως ώσπου η υπόθεση ή η ερευνά κατατεθούν στο αρχείο.

Η πολιτική της ασφαλούς πτήσης

Η Διεύθυνση ασφαλείας στις μεταφορές (TSA) ζητάει να αναφέρετε το πλήρες όνομα σας, την ημερομηνία γεννήσεως και φύλο για λόγους έρευνας των λιστών των επιβατών υπό ειδική επίβλεψη σύμφωνα με το 49 U.S.C., κεφάλαιο 114, τον Νόμο περί πληροφοριακής μεταρρύθμισης και πρόληψης της τρομοκρατίας του 2004. και 49 C.F.R., μέρη 1540 και 1560. Μπορείτε να καταχωρήσετε και τον δικό σας Αριθμό επανόρθωσης (Redress Number), αν τον διαθέτετε. Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γεννήσεως και το φύλο, υπάρχει περίπτωση να σας στερηθεί η μεταφορά ή η είσοδος στον χώρο επιβίβασης. Η TSA, τα στοιχεία τα οποία τα δηλώσετε μπορεί να τα διαβιβάσει στα αρμόδια όργανα, σε Υπηρεσίες πληροφοριών και σε άλλα όργανα σύμφωνα με το δικό τους ανακοινωμένο σύστημα για την διαβίβαση των μητρώων. Για περισσότερες πληροφορίες περί πολιτικής της TSA σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία ή για να γνωρίσετε καλύτερα το σύστημα διαβίβασης των μητρώων και την εκτίμηση της επίδρασης στην προστασία της προσωπικής ζωής, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της TSA: www.tsa.gov

Είμαστε υποχρεωμένοι για να προσκομίσουμε τις πληροφορίες περί των επιβατών μας στην Αμερικάνικη TSA το λιγότερο 72 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα πτήσεως. Αν κάνετε κράτηση του ταξιδιού σας μέσω Τουριστικού γραφείου, οπωσδήποτε προσκομίστε εγκαίρως τα στοιχεία σας στο ίδιο το γραφείο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη εμπειρία χρήστη, εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, ενσωμάτωση κοινωνικών μέσων και ανάλυση της κίνησης των δικτυακών τόπων. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου στους συνεργάτες μας διασφαλίζοντας την επικοινωνία και τη διαφήμιση προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να δείτε εδώ, την πολιτική απορρήτου, και εδώ την πολιτική "cookies".
Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Συμφωνώ", συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των cookies. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεων cookie" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, διαβάστε την Πολιτική cookies της Air Serbia.