Ειδικές αποσκευές

Πάρτε μαζί σας ό,τι σας είναι σημαντικό, ακόμα και αν δεν ανήκει στις συνηθισμένες αποσκευές. Στις πτήσεις μας μπορείτε να μεταφέρετε ειδικούς τύπους αποσκευών, όπως μουσικά όργανα ή αναπηρικά αμαξίδια.

Αναπηρικό αμαξίδιο και άλλα αναπηρικά βοηθήματα Μουσικά όργανα ΤέφραWeapons and ammunition


Αν θέλετε να μεταφέρετε μαζί σας το αναπηρικό σας αμαξίδιο ή άλλα αναπηρικά βοηθήματα, θα τα δεχτούμε ως παραδοθείσες αποσκευές χωρίς επιπλέον χρέωση.

Μπορείτε να πάρετε μαζί σας μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους έως δύο τεμάχια των αναπηρικών βοηθημάτων δωρεάν, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε χειραποσκευές ή σε παραδοθείσες αποσκευές. Το μόνο σημαντικό είναι να τηρούνται οι περιορισμοί χώρου μέσα στο αεροσκάφος, καθώς και οι κανονισμοί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η μεταφορά των αναπηρικών αμαξιδίων σας ή άλλων αναπηρικών βοηθημάτων υπόκειται σε έγκριση. Γι΄ αυτό είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων, μόλις κάνετε την κράτηση και το αργότερο 48 ώρες πριν την πτήση, ότι θέλετε να μεταφέρετε μαζί σας τα αναπηρικά βοηθήματα. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε το είδος του βοηθήματος, τις διαστάσεις και το βάρος του, καθώς και το είδος της μπαταρίας, όταν πρόκειται για ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο.

Σας συνιστούμε να κάνετε το check in για την πτήση σας δύο ώρες νωρίτερα, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις διατυπώσεις σχετικά με την προετοιμασία σας για την πτήση.

Δεχόμαστε τα ακόλουθα είδη των βοηθημάτων:

  • αναπηρικό αμαξίδιο και άλλα αναπηρικά βοηθήματα για κίνηση με ξηρή μπαταρία (WCBD)>
  • χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο και άλλα αναπηρικά βοηθήματα για κίνηση (WCMP)

Στις πτήσεις μας δεν μπορούμε να δεχτούμε αναπηρικά αμαξίδια και άλλα αναπηρικά βοηθήματα κίνησης που χρησιμοποιούν υγρή μπαταρία (WCBW).

Όροι αποδοχής αναπηρικών βοηθημάτων κίνησης με μπαταρία

Προκειμένου να αποφύγουμε ζημιά στο αεροσκάφος και να εξασφαλίσουμε ασφαλή πτήση, το αναπηρικό αμαξίδιο και άλλα αναπηρικά βοηθήματα κίνησης με μπαταρίες θα γίνουν αποδεκτά μόνον εφόσον:

  • Οι μπαταρίες είναι απενεργοποιημένες.
  • Οι πόλοι της μπαταρίας είναι μονωμένοι, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει βραχυκύκλωμα.
  • Οι μπαταρίες είναι καλά στεραιωμένες στο αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο αναπηρικό βοήθημα.
  • Οι μπαταρίες ανήκουν στην κατηγορία των μπαταριών που δεν μπορούν να αποστραγγιστούν και μπορούν να αντέξουν τους κραδασμούς και την πίεση χωρίς διαρροή υγρών.


Το μουσικό σας όργανο μπορείτε να μεταφέρετε ως χειραποσκευή ή ως παραδοθείσα αποσκευής. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αγοράσετε μία επιπλέον θέση για το μουσικό σας όργανο.

Προκειμένου να προστατεύεται πλήρως κατά τη μεταφορά, είναι σημαντικό να τοποθετήσετε το όργανό σας σε θήκη ασφαλείας.

Μουσικό όργανο ως χειραποσκευή

Μικρά μουσικά όργανα μπορείτε να μεταφέρετε ως χειραποσκευή εάν ο αριθμός, οι διαστάσεις και το βάρος τους, μαζί με τη θήκη ασφαλείας συμφωνεί με τους κανονισμούς για τα επιτρεπόμενα όρια, διαστάσεις και βάρος των χειραποσκευών.

Κανόνες για τις χειραποσκευές →

Μουσικό όργανο στην επιπλέον θέση

Επειδή τα μουσικά όργανα μπορεί να είναι πολύ ακριβά και εύθραυστα, συνιστούμε τη μεταφορά τους σε μία επιπλέον θέση στην καμπίνα του αεροπλάνου. Αυτόν τον τρόπο μεταφοράς συνιστούμε για όργανα όπως τσέλο, τύμπανο, κιθάρα, άρπα, βιολιά, βιολί, καθώς και για ενισχυτές και ηχεία.

Για τη μεταφορά του οργάνου σε μία επιπλέον θέση είναι απαραίτητη η έγκρισή μας. Γι΄ αυτό πρέπει κατά την κράτηση του εισιτηρίου να μας ενημερώσετε ότι θέλετε να αγοράσετε μια επιπλέον θέση και να μας πληροφορήσετε σχετικά με το είδος, το βάρος και τις διαστάσεις του οργάνου.

Είναι απαραίτητο τα όργανα να συσκευάζονται σε θήκη ασφαλείας με στρογγυλεμένες άκρες. Μικρότερα όργανα θα τοποθετηθούν σε επιπλέον θέση και τα μεγαλύτερα όργανα θα τοποθετηθούν στο πάτωμα μπροστά από το κάθισμα.

Η επιβάρυνση της επιπλέον θέσης για το όργανο είναι ίδια με του εισιτηρίου σας.

Η επιπλέον θέση για το όργανο μπορεί να αγοραστεί μόνο μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου ή στο υποκατάστημά μας.

Μουσικό όργανο ως παραδοθείσα αποσκευή

Μπορείτε να μεταφέρετε το μουσικό όργανό σας και ως παραδοθείσα αποσκευή, οπότε είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς για το επιτρεπόμενο όριο των δωρεάν παραδοθείσων αποσκευών.

Κανόνες για τις παραδοθείσες αποσκευές →

Το όργανο πρέπει να συσκευάζεται σε προστατευτική, σκληρή θήκη ασφαλείας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε εάν το όργανό σας είναι σωστά συσκευασμένο. Εάν δεν είναι, δεν είμαστε υπεύθυνοι αν υποστεί ζημιά.

Εάν το όργανό σας, μαζί με τη θήκη ασφαλείας, υπερβαίνει τους κανονισμούς για τα επιτρεπόμενα όρια των αποσκευών, ισχύουν κανονικές χρεώσεις για επιπλέον αποσκευές.

Χρεώσεις για επιπλέον αποσκευές →

Αν το άθροισμα των διαστάσεων της θήκης ασφαλείας μέσα στο οποίο τοποθετήθηκε το όργανό σας υπερβαίνει τους 203 εκ., είναι απαραίτητο για μας το γνωστοποιήσετε κατά την κράτηση εισιτηρίου, επειδή για τη μεταφορά τέτοιου οργάνου είναι απαραίτητη η έγκρισή μας.

Αν το άθροισμα των διαστάσεων της θήκης ασφαλείας μέσα στην οποία βρίσκεται το όργανο υπερβαίνει τους 330 cm ή η θήκη ασφαλείας μαζί με το όργανο έχει βάρος που υπερβαίνει 32 kg, το μουσικό όργανό σας θα μεταφερθεί αποκλειστικά ως cargo.


Κατανοούμε ότι θέλετε να έχετε την τέφρα δίπλα σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, γι΄ αυτό μπορείτε να την πάρετε μαζί σας στην καμπίνα του αεροσκάφους ως μέρος των χειραποσκευών σας.

Είναι σημαντικό να μην υπερβείτε τους κανόνες για τις δωρεάν χειραποσκευές.

Κανόνες για τις χειραποσκευές

Λόγω της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πτήσης, η τέφρα πρέπει να τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών πάνω από το κάθισμα ή στο χώρο κάτω από το κάθισμα. Είναι απαραίτητο να κλείσετε κατάλληλα και να συσκευάσετε την τέφρα.

Είναι απαραίτητο να διαθέτετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την τέφρα που απαιτούν οι τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία ξεκινάτε το ταξίδι, καθώς και της χώρας στην οποία ταξιδεύετε.

Weapons and ammunition will be accepted for carriage only if approved by Air Serbia.

Firearms, daggers, blades, knives and other offensive articles are not allowed in the cabin baggage.

Firearms and ammunition may be carried in the cargo compartment in accordance with the regulation governing carriage of dangerous goods, when properly packed in a case or cover and are of a reasonable quantity, those only for sporting and hunting.

Baggage containing firearms will be transported only in an area that is inaccessible to passengers. Owners must be in possession of necessary export, transit and import permits.

Firearms must be unloaded and packed in a container manufactured specially for the firearms or in a hard case.

Ammunition will be transported separately from the weapon and must be packed in the manufactured original package or securely packed in fiber, wood or metal boxes. Ammunition for sporting purposes weighing up to 5 kg (11lb) gross weight per person for that person`s own use, is allowed on Air SERBIA flight.

Acceptance procedure and reservation

Please, be informed that weapons will not be accepted on flights operated by aircraft type ATR.

If you wish to carry weapons and ammunition, it is mandatory that you inform us no later than 48 hours before departure.

You can notify us via our Contact Center or Air Serbia Sales offices.

Transport of weapons and ammunition will be carried the same way as sport equipment and will be subject to charges.
Please refer to page Sports equipment →

Εάν το ταξίδι σας περιλαμβάνει συνδυασμένη μεταφορά σε πτήσεις της Er Serbia και πτήσεις μίας ή περισσότερων άλλων αεροπορικών εταιρειών ή ταξιδεύετε στη νότια Σερβία, όπου η μεταφορά εκτελείται από άλλη εταιρεία, ενδέχεται να ισχύουν οι κανονισμοί για τη μεταφορά αθλητικού εξοπλισμού και άλλων αεροπορικών εταιρειών.
Συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρίες και οι όροι μεταφοράς τους →

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη εμπειρία χρήστη, εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, ενσωμάτωση κοινωνικών μέσων και ανάλυση της κίνησης των δικτυακών τόπων. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου στους συνεργάτες μας διασφαλίζοντας την επικοινωνία και τη διαφήμιση προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να δείτε εδώ, την πολιτική απορρήτου, και εδώ την πολιτική "cookies".
Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Συμφωνώ", συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των cookies. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεων cookie" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, διαβάστε την Πολιτική cookies της Air Serbia.