Προτεραιοτητα στον ελεγχο διαβατηριων

Αποφύγετε τις ουρές στον έλεγχο διαβατηρίων χρησιμοποιώντας την υπηρεσία "Προτεραιότητα στον έλεγχο διαβατηρίων" που σας επιτρέπει να περάσετε γρήγορα τον έλεγχο διαβατηρίων στο αεροδρόμιο Βελιγραδίου "Nikola Tesla".

Προτεραιοτητα στον ελεγχο διαβατηριων Όροι χρήσης

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά την αναχώρηση και χρεώνεται με το ποσό των 5 ευρώ ανά πτήση, ενώ μπορείτε να την αγοράσετε:

Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν για τους πελάτες οι οποίοι ταξιδεύουν στην Business Class.

Για να χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία, οι πελάτες πρέπει να δείξουν την ισχύουσα βεβαίωση περί αγοράς (EMD), είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε ως έντυπο.

Όροι χρήσης

Σε ορισμένα αεροδρόμια η Air Serbia προσφέρει την δυνατότητα χρήσης ειδικών γκισέ για την διέλευση μέσα από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας. Οι Όροι χρήσης της υπηρεσίας Fast Track αναφέρονται εδώ.

Θεωρείται ότι ο κάθε επιβάτης ο οποίος κάνει κράτηση της Fast Track υπηρεσίας της Air Serbia διάβασε, κατανόησε και αποδέχθηκε τους Όρους.

Διαθεσιμότητα

Η Air Serbia προσφέρει την δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της Air Serbia να αποκτήσουν την υπηρεσία ταχείας διέλευσης (σε εκείνους οι οποίοι ταξιδεύουν με τις πτήσεις τις οποίες υλοποιεί η Air Serbia με αναχώρηση από το Βελιγράδι και οι οποίοι διαθέτουν εισιτήρια με JU κωδικό (τα εισιτήρια τα οποία ξεκινάνε με αριθμό 115)), υπό τον όρο ότι το ταξίδι του πελάτη ξεκινάει με την πτήση την οποία την υλοποιεί η Air Serbia.

H Air Serbia δεν είναι σε θέση να προσφέρει αυτήν την υπηρεσία στους πελάτες οι οποίοι ταξιδεύουν στις πτήσεις τις οποίες υλοποιεί η Air Serbia αλλά διαθέτουν εισιτήριο με κωδικό άλλης Αεροπορικής εταιρείας (δηλαδή εισιτήριο το οποίο δεν ξεκινάει με αριθμό 115), ούτε στους πελάτες οι οποίοι ταξιδεύουν στην πτήση της Air Serbia την οποία την υλοποιεί άλλη Αεροπορική εταιρεία ενώ διαθέτουν εισιτήρια με JU κωδικό (τα εισιτήρια τα οποία ξεκινάνε με αριθμό 115).

Αγορά της υπηρεσίας

Η Air Serbia δεν δέχεται εκ των προτέρων κρατήσεις για αυτήν την υπηρεσία. Η κράτηση και η πληρωμή της υπηρεσίας υλοποιούνται αποκλειστικά την στιγμή της ζήτησης, αλλιώς, σε αντίθετη περίπτωση, η Air Serbia δεν δύναται να εγγυηθεί την παροχή της.

Την υπηρεσία ταχείας διέλευσης μπορείτε να την αποκτήσετε μέσω του airserbia.com, του Τηλεφωνικού κέντρου, σε όλες τις Αντιπροσωπίες της Air Serbia, σε ορισμένους τουριστικούς πράκτορες, μέσω της δικής μας Web Check-In πλατφόρμας, στα γκισέ για το τσεκ – ιν στην πτήση στο Βελιγράδι, όπως και στο ειδικό γκισέ του Βελιγραδίου που προορίζεται για αυτήν την υπηρεσία. Την υπηρεσία μπορείτε να την αποκτήσετε το αργότερο 60 λεπτά πριν την απογείωση.

Η υπηρεσία ταχείας διέλευσης της Air Serbia χρεώνεται ανά επιβάτη.

Στην περίπτωση οικογένειας ή ομάδας η οποία ταξιδεύει μαζί, οι συνεπιβάτες του επιβάτη ο οποίος πλήρωσε αυτήν την υπηρεσία δεν θα έχουν το δικαίωμα στην δωρεάν υπηρεσία (η υπηρεσία χρεώνεται ανά κάθε επιβάτη μεμονωμένα).

Τα παιδιά (από 2 έως 12 ετών) πληρώνουν την ίδια τιμή όπως και οι ενήλικοι επιβάτες. Τα νεογέννητα (έως 2 ετών) τα οποία ταξιδεύουν με ενήλικες, απαλλάσσονται πληρωμής αυτής της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι όλοι οι ενήλικες οι οποίοι ταξιδεύουν στην ίδια κράτηση όπως και το μωρό πλήρωσαν την υπηρεσία.

Χρήση της υπηρεσίας

Με την αγορά, δηλαδή την χρήση αυτής της υπηρεσίας, οι πελάτες δεν συγκεντρώνουν τα Etihad Guest μίλια.

Οι πελάτες οι οποίοι πληρώσουν την υπηρεσία ταχείας διέλευσης έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την σειρά στην οποία θα περιμένουν να περάσουν μέσα από το γκισέ ελέγχου αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να προσπερνάνε τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν μπροστά τους.

Η Air Serbia δεν εγγυάται ότι ο χρόνος αναμονής στην σειρά ταχείας διέλευσης θα είναι λιγότερος από εκείνον σε άλλες σειρές.

Όλοι οι πελάτες οι οποίοι πληρώσουν αυτήν την υπηρεσία είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν μαζί τους απόδειξη περί πληρωμής (σε οποιαδήποτε μορφή – ηλεκτρονική ή έντυπη) ώστε να έχουν το δικαίωμα να κάνουν την χρήση της υπηρεσίας. Ως έγκυρη απόδειξη περί πληρωμής θεωρείται το EMD. Το Slip περί υλοποιηθείσας συναλλαγής δεν θεωρείται έγκυρη απόδειξη περί πληρωμής.

Η υπηρεσία του διαβαητριακού ελέγχου δεν θα εγκρίνει την ταχεία διέλευση αν ο επιβάτης δεν δείξει απόδειξη περί πληρωμής. Στην περίπτωση που οι επιβάτες δεν πάρουν μαζί τους την έγκυρη απόδειξη περί πληρωμής όπως προαναφέρθηκε, μπορούν να ζητήσουν το EMD να εκτυπωθεί στο γκισέ για το τσεκ – ιν στην πτήση ή στα ειδικά γκισέ στην τιμή του 1 ευρώ ανά επιβάτη.

Καταγγελίες και επιστροφή χρημάτων

Οι όροι της επιστροφής χρημάτων και των καταγγελιών οι οποίοι αφορούν την υπηρεσία ταχείας διέλευσης είναι ανεξάρτητοι από τους Όρους επιστροφής χρημάτων των εισιτηρίων.

Οι υπηρεσία δεν υπόκειται στην επιστροφή χρημάτων μετά την αγορά (ούτε στην περίπτωση που ο επιβάτης ακυρώσει το αεροπορικό εισιτήριο).

Αν η Air Serbia Σας ανακατευθύνει στην πτήση την οποία δεν υλοποιεί η ίδια, η πληρωμένη υπηρεσία ταχείας διέλευσης θα ακυρωθεί και τα χρήματα θα επιστραφούν.

Στην περίπτωση αλλαγής του εισιτηρίου λόγω αναβάθμισης σε ανώτερη κατηγορία μεταφοράς, το ποσό πληρωμένο για την υπηρεσία ταχείας διέλευσης δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή της αναβάθμισης στην ανώτερη κατηγορία μεταφοράς (ισχύει για όλα τα είδη αναβαθμίσεων στην ανώτερη κατηγορία) ή, τα χρήματα δύναται να επιστραφούν (για οποιοδήποτε είδος αναβάθμισης στην ανώτερη κατηγορία μεταφορών εκτός της αναβάθμισης η οποία δεν έχει υλοποιηθεί με την θέληση του επιβάτη).

Στην περίπτωση αλλαγής του εισιτηρίου (λόγω εισαγωγής επιπρόσθετων υπηρεσιών ή αν ο επιβάτης αλλάξει την ημερομηνία ταξιδιού), η υπηρεσία ταχείας διέλευσης μεταφέρεται στην νέα πτήση (αν προσφέρεται για αυτήν την πτήση). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί και να ακυρώσει αυτήν την υπηρεσία και να την χρησιμοποιήσει για την πληρωμή του νέου εισιτηρίου.

Η Air Serbia δεν θα αποζημιώσει ούτε θα προβεί στην επιστροφή χρημάτων της πληρωμένης υπηρεσίας ταχείας διέλευσης η οποία είναι διαθέσιμη αλλά την οποία ο πελάτης αποφάσισε να μη χρησιμοποιήσει.

Οι καταγγελίες, δηλαδή τα αιτήματα για αποζημίωση σχετικά με την υπηρεσία ταχείας διέλευσης δεν επιλύονται στο αεροδρόμιο ή στο αεροπλάνο. Σας παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον εκπρόσωπο της Air Serbia της Υπηρεσίας δημοσίων σχέσεων με πελάτες. Κρατήστε το πρωτότυπο EMD ως απόδειξη περί πληρωμής.

Η Air Serbia θα απορρίψει όλα τα αιτήματα για την αποζημίωση τα οποία τα δέχθηκε πάνω από έναν μήνα μετά την ημερομηνία πτήσης.

Η Air Serbia διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους χρήσης της υπηρεσίας ταχείας διέλευσης σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση δηλαδή επεξήγηση. Οι επιβάτες υπόκεινται σε εκείνους τους Όρους χρήσης οι οποίοι ίσχυαν την στιγμή της αγοράς της υπηρεσίας, εκτός αν έλαβαν ενημέρωση περί αλλαγών των Όρων χρήσης και αποδέχθηκαν τις ίδιες.

Η Air Serbia θα ανακοινώνει όλες τις αλλαγές των Ορών χρήσης σε έγγραφη μορφή μέσω της airserbia.com.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη εμπειρία χρήστη, εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, ενσωμάτωση κοινωνικών μέσων και ανάλυση της κίνησης των δικτυακών τόπων. Ως εκ τούτου, είναι δυνατή η μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου στους συνεργάτες μας διασφαλίζοντας την επικοινωνία και τη διαφήμιση προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να δείτε εδώ, την πολιτική απορρήτου, και εδώ την πολιτική "cookies".
Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Συμφωνώ", συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των cookies. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεων cookie" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, διαβάστε την Πολιτική cookies της Air Serbia.