Air Serbia

Trošenje milja

Zamenite postojeće Etihad Guest milje koje ste stekli u okviru Etihad Guest programa za bonus kartu, prelazak u višu klasu prevoza, jednokratnu propusnicu za Er Srbija Premijum salon ili dodatni prtljag, na letu koji obavlja Er Srbija.

Dovoljno milja na računu?

Na sledećoj stranici proverite trenutno stanje milja na vašem nalogu

Kako biste iskoristili stečene milje za usluge koje nudi kompanija Er Srbija, potrebno je da pozovete naš Kontakt centar.

Napomena: za kupovinu bonus karte, dodatnog prtljaga ili prelazak u višu klasu prevoza neophodno je da pozovete Er Srbija Kontakt centar najmanje 24 časa pre planiranog datuma putovanja.

Dodatni prtljag sa Etihad Guest miljama

Putnici Er Srbije, koji su članovi Etihad Guest programa, imaju priliku da iskoriste prikupljene Etihad Guest milje za kupovinu dodatnog prtljaga.

Dodatni prtljag 1 komad 2 komada 3 - 5 komada
Etihad Guest milje 4 500 milja 9 000 milja 12 000 milja

Uslovi korišćenja

Iskoristite svoje Etihad Guest milje i uživajte u Er Srbija Premijum salonu

Er Srbija nudi putnicima i članovima Etihad Guest programa priliku da iskoriste svoje Etihad Guest milje za dve vrste jednokratnih propusnica za Premijum salon na beogradskom aerodromu Nikola Tesla.

Jednokratne propusnice za Er Srbija Premijum salon moguće je kupiti isključivo u samom Salonu.

Er Srbija Premijum salon Maksimalna dužina boravka do 1 sat Maksimalna dužina boravka do 3 sata
Etihad Guest milje 2 500 milja 5 000 milja

Uslovi korišćenja milja za jednokratne propusnice

Klasa Karta Milje
Ekonomska U jednom smeru
Klasa Karta Milje
Biznis U jednom smeru

Uslovi kupovine bonus karata

 • Bonus karte biće odobrene za povratna putovanja isključivo na osnovu potvrđene rezervacije. Odobravaju se bonus karte u jednom smeru.
 • Bonus karte se ne izdaju za nepraćenu decu.
 • Deca uzrasta od 2 do 12 godina plaćaju istu cenu pređenih milja kao i odrasli i moraju imati istu rezervaciju kao odraslo lice sa kojim putuju.
 • Cena bonus karte za bebe uzrasta od 0 do 2 godine iznosi 10% vrednosti karte za odrasle.
 • Mogućnost korišćenja bonus karte na određenom letu zavisi od raspoloživosti mesta.
 • Sakupljena miljaža može se iskoristiti na svim domaćim i međunarodnim letovima koje obavlja Air Serbia. Bonus karte ne važe za kod šer letove.
 • Bonus karta se izdaje samo ukoliko postoji potreban iznos milja. Doplata nedostajućih milja (Miles+Cash) nije moguća.
 • Bonus karte moraju biti rezervisane najkasnije 24h pre planiranog datuma polaska putem Kontakt centra (Iz Srbije: 0800 111 528 | Iz inostranstvа: +381 11 311 21 23)
 • Bonus karte važe godinu dana od datuma izdavanja karte.
 • Važeće takse i doplate biće naplaćene prilikom izdavanja karte.
 • Bonus karte ne mogu biti iskorišćene na letovima drugog prevozioca, niti se mogu prenositi na druga lica.
 • Sve promene datuma putovanja zavise od raspoloživosti.
 • Promena datuma leta minimum 24h pre putovanja biće izvršena uz naplatu 25 EUR po izmeni i po karti.
 • Promena datuma leta manje od 24h pre putovanja nije dozvoljena.
 • Izmene imena nisu dozvoljene.
 • Izmena destinacije nije dozvoljena.
 • Rok za podizanje bonus karte određuje rezervacioni sistem prilikom potvrde rezervacije mesta za iskorišćenje sakupljenih milja.
 • U slučaju no-show, promena datuma nije dozvoljena.
 • U slučaju otkazivanja bonus karte minimum 24h pre putovanja, biće refundirane aerodromske takse i iznos upotrebljenih milja umanjen za 10%, po karti.
 • U slučaju otkazivanja bonus karte manje od 24h pre putovanja, biće refundirane aerodromske takse. Milje su nerefundabilne.
 • Sakupljene milje se ne mogu iskoristiti za promenu klase prevoza na letovima partnera.
 • Sve rezervacije podležu Opštim uslovima prevoza Er Srbije.
Klasa Karta Milje
Economy Saver U jednom smeru
Economy Value U jednom smeru
Economy Freedom U jednom smeru
Economy Standard U jednom smeru
Economy Comfort U jednom smeru

Uslovi za prelazak na višu klasu prevoza

 • Ovu pogodnost mogu iskoristiti svi članovi Etihad Guest programa na letovima koje obavlja Er Srbija.
 • Nije primenjivo na kod šer letove.
 • Pogodnost nije primenjiva za Economy Light tarife.
 • Pogodnost je primenjiva samo za karte Er Srbije izdate po objavljenim tarifama sa izuzetkom T, E, U, N, S i G klase.
 • Mogućnost prelaska na višu klasu prevoza na određenom letu zavisi od raspoloživosti mesta.
 • Prelazak na višu klasu prevoza korišćenjem stečenih milja mora biti obavljeno najkasnije 24h pre planiranog datuma polaska putem Kontakt centra (Iz Srbije: 0800 111 528 | Iz inostranstvа: +381 11 311 21 23)
 • Članovi stiču Etihad Guest Milje na osnovu prvobitne cene plaćene za kartu, a ne na osnovu cene za višu klasu u koju prelaze.
 • Na letovima Er Srbije sve pogodnosti koje proističu iz korišćenja Biznis klase važiće i u slučajevima prelaska na višu klasu prevoza na osnovu sakupljenih milja.
 • Za prelazak na višu klasu na povratnom putovanju biće naplaćena dvostruka tarifa putovanja u jednom pravcu.
 • Prelazak na višu klasu prevoza moguć je samo korišćenjem milja. Doplata nedostajućih milja (Miles+Cash) nije moguća.
 • Deca uzrasta od 2 do 12 godina plaćaju istu cenu pređenih milja kao i odrasli i moraju imati istu rezervaciju kao odraslo lice sa kojim putuju.
 • Cena prelaska na višu klasu za bebe uzrasta od 0-2 godine, iznosi 25% miljaže koja je potrebna za odraslu osobu da pređe u višu klasu.
 • Neiskorišćeni/poništeni prelasci na višu klasu mogu biti refundirani ukoliko se otkažu minimum 24h pre putovanja. Naplatiće se 10% od iskorišćene miljaže.
 • U slučaju otkazivanja manje od 24h pre putovanja, milje su nerefundabilne.
 • Plaćena karta koja je predstavljala osnov za prelazak na višu klasu biće refundirana u skladu sa propisima koji važe za predmetnu Plaćenu kartu.
 • Pogodnost je primenjiva samo za karte Er Srbije izdate po objavljenim tarifama sa izuzetkom Economy Light tarifa i T, E, U, N, S i G klasa.
 • Propisi o tarifama i kartama koji važe za prvobitno kupljenu plaćenu kartu biće primenjivani nezavisno od više klase prevoza na koju je putnik prešao.
 • Eventualna razlika u taksama nastala usled prelaska na višu klasu biće naplaćena prilikom ponovnog izdavanja karte.